Els nous vehicles per a Ordre Públic en camí

by | febr. 28, 2024 | COMUNICATS RECURSOS OPERATIUS

Els nous vehicles han de permetre substituir i millorar el lamentable estat de l’actual flota de vehicles de l’especialitat.

Molt temps, massa temps porta denunciant la Secció Sindical d’Ordre Públic del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) l’estat del parc mòbil de l’especialitat d’ordre públic. Comunicats, denúncies en el si del Consell de la Policia i fins i tot denúncies davant la pròpia Inspecció de Treball (fums a l’interior dels vehicles) han estat necessàries.

La pressió que ambdues organitzacions sindicals hem fet sobre aquesta qüestió ha estat constant a fi que el Departament d’Interior comencés a renovar una flota de vehicles absolutament deficient. Al respecte, avui podem anunciar que se’ns ha informat d’una primera intervenció de renovació de vehicles.

Així, per a les Àrees Regionals de Recursos Operatius (ARRO) està prevista l’adquisició de seixanta-quatre (64) furgonetes noves, de tres (3) furgonetes de comandament per a Lleida, Tarragona i Girona i de dos (2) vehicles de reacció tipus tot terreny (pendent encara de designació de destí).

Per la seva banda i per a la Brigada Mòbil (BRIMO) està en marxa l’adquisició de vint-i-tres (23) noves furgonetes i una (1) furgoneta més de comandament.

Malgrat encara està pendent per determinar la marca i els models dels vehicles, la licitació que s’ha obert va encaminada a l’adquisició de furgonetes de sis (6) places, amb defenses davanteres tipus “Smart Bag” d’aliatge plàstic (similars a les de la policia australiana) les quals permeten reduir el pes del tren davanter, guanyar alçada i incorporar els elements de seguretat com sensors o airbags.

Atenent a les nostres demandes sobre el transport i emmagatzematge de tot el material a l’interior dels vehicles s’ha fet una prova pilot mitjançant carrets tipus “trolley” (similars als de Correus) per veure’n la viabilitat i possibilitat d’encabir-les dins dels vehicles d’ordre públic.

La licitació està programada per tal que, tant furgonetes com vehicles de reacció, siguin lliurades a destí abans de la finalització d’aquest 2024. Per tant, des del SAP-FEPOL i des de l’SME-FEPOL no podem fer més que celebrar aquest pas i esperar que no hi hagi entrebancs i endarreriments en la substitució d’un parc mòbil obsolet i deficient.

L’estat per exemple de les furgonetes de l’ARRO Metro Sud ja no pot ser pitjor, igual que el de les d’ARRO Metro Nord. A les FORD TRÀNSIT de l’ARRO RP Central o de l’ARRO Camp de Tarragona se les ha de canviar contínuament el motor i tot plegat té una afectació directa sobre el servei policial i les condicions laborals que pateixen els efectius policials. Per tant, tal i  com hem dit, esperem que aquesta licitació no pateixi entrebancs (n’estarem pendents) i que els nous vehicles responguin a les necessitats d’uns efectius policials que, per les característiques de les seves funcions, s’hi passen llargues hores al seu interior alhora que, en ocasions, a més de ser un mitjà de transport, les furgonetes son un mitjà de protecció i defensa de la seva pròpia integritat.

SAP-SME Junts, serem millors!