ENHORABONA ALS EFECTIUS ARRO

by | abr. 5, 2021 | COMUNICATS RECURSOS OPERATIUS

ACONSEGUIM QUE ES PAGUIN LA TOTALITAT D’HORES EXTRES

El 18 de novembre registràvem escrit davant la Subdirectora General de Recursos Humans, la Sra. Esperança Cartiel, on li  exposàvem :

  • Que havíem constatat que els agents d’ARRO quan anaven a cobrir un servei fora del seu àmbit operatiu, se’ls imputava una part de la jornada contra la jornada anual i una altra part es cobria amb hores extraordinàries.
  • Que aquest fet suposava un greuge comparatiu amb altres unitats centrals i regionals, als quals les seves jornades fora del seu àmbit operatiu eren satisfetes íntegrament amb hores extraordinàries.

Atenent a aquests fets, SOL·LICITAVEM a la SGRH, que sempre que els efectius ARRO anessin a cobrir serveis fora del seu àmbit operatiu, el seu treball fos satisfet en la seva totalitat com a hores extraordinàries.

En el Consell de la Policia d’aquest passat 5 de febrer de 2021, des del SME, entre les múltiples qüestions exposades referent a ordre públic, tornàvem a exposar la qüestió de les hores extraordinàries de ARRO.

  • Gestió de les hores extraordinàries: Hem sol·licitat que per les ARRO s’apliquin les hores extraordinàries íntegrament. Fa temps hem detectat que sobretot a les ARRO de territori, se’ls aplica màxim com hores extraordinàries el temps efectiu de prestació de servei en el dispositiu, però en canvi, se’ls imputa contra prestació anual, els desplaçaments d’anar i tornar al lloc on es realitza el servei en qüestió.

Doncs s’ha donat solució a l’assumpte, i des de SGRH s’hauria traslladat a les diferents ARRO dels territoris que tal i com des del SME havíem sol·licitat, aquests serveis seran TOTALMENT remunerats amb hores extraordinàries.

Agraïm a la SGRH, la seva contribució en solucionar aquesta qüestió.

Enhorabona companys i companyes ARRO, us ho mereixeu.