És hora de cobrar

by | abr. 11, 2023 | COMUNICATS ALTRES

  • Perquè el cos de mossos d’esquadra ha estat i segueix estant a l’alçada de les circumstàncies que es produeixen a Catalunya.
  • Perquè hem hagut de fer front a situacions extremes amb una manca absoluta de recursos humans i materials.
  • Perquè en comparació amb altres cossos especials de la Generalitat de Catalunya, el cos de mossos d’esquadra està molt per sota en quan a reconeixement retributiu i condicions laborals.
  • Perquè en comparació amb altres cossos de seguretat, les retribucions salarials dels mossos i les mosses d’esquadra son també molt inferiors.
  • Perquè en quan a jornada laboral, la del cos de mossos d’esquadra està molt per sobre de la d’altres cossos policials de l’Estat.
  • Perquè cal reduir la jornada laboral fins adequar-la (com a mínim) a la normativa europea.
  • Perquè la disponibilitat cal retribuir-la i més, si es trenca de manera constant la conciliació de la vida familiar amb la laboral.
  • Perquè les necessitats del servei no poden prevaldre per sobre de les necessitats (conciliació) familiars.

Per aquests i d’altres motius, demà 12 d’abril (16:00 hores) has de venir a la Plaça Sant Jaume de Barcelona i fer-te escoltar.

Cal accelerar el ritme de la negociació i cal prioritzar-la en els aspectes retributius (increment retributiu, reducció de la jornada laboral anual i compensació per treball en dies festius).

Sempre  Mossos  d’Esquadra