Hores extraordinàries, nocturnitat i vinculació

by | maig 2, 2023 | COMUNICATS ALTRES

Us donem trasllat dels preus per aquest 2023 de les hores extraordinàries, les hores de nocturnitat, i el del mòdul per premi de vinculació. Recordar que aquest últim es percep a la nòmina de juny i va en funció dels anys treballats.

Import Hora Nocturnitat Any 2023

1 hora8 hores8,5 hores
3,62€28,96€30,77€

Import hores extraordinàries mossos Any 2023

Preus amb un increment del 2,5% respecte l’any 2022

Import de l’hora extraDiürnesNocturnes Festives
Total Increment20232023
Grup CMosso/a
Caporal/a
Sergent/a
Sotsinspector/a
23,56€28,26€
Grup BInspector/a33,01€39,60€
Grup AIntendent/a
Comissari/a
40,39€48,47€

Import Premi de vinculació Any 2023

1 mòdul premi de vinculació132,20€

El premi de vinculació al CME consisteix en una gratificació econòmica valorada en un mòdul econòmic pels següents trams:

  • Entre 15 i 19 anys de servei efectiu en el cos, ambdós inclosos: 1 mòdul.
  • Entre 20 i 24 anys de servei efectiu en el cos, ambdós inclosos: 2 mòduls.
  • Entre 25 i 29 anys de servei efectiu en el cos, ambdós inclosos: 3 mòduls.
  • Entre 30 i 34 anys de servei efectiu en el cos, ambdós inclosos: 4 mòduls.
  • 35 anys de servei efectiu en el cos, o més: 5 mòduls