I un any més, la Instrucció de vacances torna a ser motiu de conflicte amb l’Administració

by | des. 15, 2023 | COMUNICATS ALTRES

Un any més, SAP i SME hem de presentar un nou escrit denunciant les deficiències que ha provocat la Instrucció de vacances de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

El Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem hagut de presentar un any més, un escrit denunciant les deficiències i els greuges que ha suposat la nova Instrucció 10/2023, de 21 de novembre, sobre normes reguladores de les vacances de les persones membres del cos de mossos d’esquadra.

En un escrit adreçat a la Subdirecció general de recursos humans, ambdues organitzacions sindicals (malgrat reconeixement que en algunes coses hem avançat) lamentem que en qüestions bàsiques com el tant per cent, els cicles previstos per alguns quadrants o les vacances per a l’especialitat d’investigació són de nou font de conflicte.

En primer lloc, d’ambdues organitzacions sindicals no considerem adient que dins del percentatge necessari per al servei es tinguin en compte les baixes mèdiques, ja que quan són concedides es desconeix per part de les diferents destinacions, les baixes que hi haurà  (si és que n’hi ha alguna).

D’actuar segons les indicacions dels serveis regionals d’administració, tornarem a tenir el mateix problema que el que hem tingut fins ara, ja que veurem com els comandaments concedeixen un tant per cent més baix en previsió de les possibles baixes que pugui tenir.

En segon, des del SAP i des de l’SME hem analitzat el quadrant Q3 i hem observat un greuge comparatiu entre els tres escamots. I és que mentre que els efectius dels escamots A i C disposen al període d’estiu, de cicles de quatre setmanes de vacances, no és així per als l’escamot B que només disposen de tres.

A més, en quan als efectius de l’Escamot D (al començar les vacances en setmana llarga) no se’ls garanteixen els extrems que recull el punt 3.2 de la Instrucció 10/2023. Recordem que aquest determina que ”la setmana i/o dies lliures de servei immediatament anteriors, intermedis i immediatament posteriors als assenyalats com a vacances, no es podran planificar com a treball” ja que no disposen de setmanes anteriors i/o posteriors lliures de servei.

En quan als cicles de vacances ens sobta que la Subdirecció general de recursos humans els hagi solapat ja que coincideixen entre ells, en alguns dels dies. Ens sorprèn, més quan els dies solapats son dies de festa i per tant no sabem encara quin és el motiu. A més hem observat que els cicles de vacances comencen en setmanes de festa. Per què? Amb quina intenció? Començar un cicle de vacances un dissabte després de la setmana de tardes és si més no curiós i més, si comprovem que en l’annex genèric, aquest fet no es produeix.

Per últim, tal i com hem fet aquests darrers set anys, des del SAP i des de l’SME seguim reclamant una especificitat per als cicles de vacances de les persones adscrites a les unitats d’investigació. Respecte aquesta qüestió, des d’ambdues organitzacions sindicals seguim proposant que a l’estiu, aquests efectius tinguin tres cicles de quatre setmanes cadascun d’ells. De fer-se segons la nostra proposta es podrien haver distribuït els efectius entre els tres cicles, sense cap mena de problema, garantint-se la permanència mínima exigida en la Instrucció de vacances.

Per tant, des d’ambdues organitzacions sindicals (en un escrit adreçat a inicis d’aquest mes de desembre) hem denunciat de nou aquesta qüestió i hem reclamat per tant una millora definitiva sobre una qüestió que any rere any genera conflicte en les destinacions.

SAP-SME Junts, serem millors!