Imputacions i Indemnitzacions per proves mèdiques sorpresa a agents en pràctiques

by | nov. 2, 2022 | COMUNICATS USC

La convocatòria d’agents en pràctiques a la realització de proves mèdiques es considera una prova més del procés de selecció. No obstant això, aquest fet no impedeix que si la persona aspirant hi assisteix en franja lliure de servei o dia de festa, tingui dret a què se li generi el còmput d’hores de treball corresponent.

D’igual manera, l’assistència a aquest tipus de proves, també hauria de generar el dret a indemnitzacions per raó del servei.

Per tant, sugerim les persones afectades per aquest tipus de convocatòries, que vigilin que els hagin imputat les hores respectives i fer la petició de les corresponents indemnitzacions per raó de servei en aquells casos on es reuneixen els requisits per tenir-ne dret.

En cas que aquestes peticions d’hores imputades o de satisfacció de les corresponents indemnitzacions per raó de servei siguin denegades, no dubteu a posar-vos en contacte amb el vostre delegat/da i des de l’SME us ajudarem a fer-ne la reclamació pertinent.

Sempre Mossos d’Esquadra