Més de canvis en els nous criteris permisos

by | juny 20, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Decau la conurbació i augmenten els dies en alguns permisos

La setmana passada us avançàvem nous canvis en els criteris dels permisos (clica per veure comunicat Canvis en els nous criteris de permisos)

D’entre aquests canvis, un de molt important, és el fet que decau el precepte conurbació. Això implica que en certes localitats o municipis, els dies de permís per mort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització amb posterior repòs, de forma indirecta es veuen ampliats.

Fins ara i en matèria de permisos, s’entenia que es tractava d’un mateix municipi en cas de nuclis urbans dels quals estiguessin units sense solució de continuïtat per raons urbanístiques o similars i que disposessin de serveis de transport urbans col·lectius comuns.

Això comportava haver de considerar com a mateixa localitat a l’efecte de resoldre sobre el permís per mort, accident, malaltia greu, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització que precisi repòs domiciliari d’un familiar fins al segon grau, els següents municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona: l’Hospitalet de Llobregat, Esplugues de Llobregat, Cornellà de Llobregat, Sant Just Desvern, Sant Adrià del Besòs, Badalona i Santa Coloma de Gramenet. Girona – Salt; el Vendrell – Santa Oliva, entre altres.

Per tant, en aquests casos en els quals fins ara, pel fet de tenir consideració de conurbació, el permís només donava dret a 2 o 3 jornades, ara donarà dret a 4 o 5 jornades, ja que tots els municipis adquireixen la consideració d’independents respecte d’altres que puguin tenir al costat, i en conseqüència diferent localitat.

Sempre Mossos d’Esquadra