NO SIGNEM l’acord de “millores”

by | jul. 21, 2023 | COMUNICATS ALTRES

No podem acceptar que NO hi hagi increments retributius per a la totalitat del col·lectiu i que la diferència amb bombers se segueixi incrementant.

Al llarg d’aquests mesos us hem anat informant dels resultats de les reunions de la Mesa de Negociació oberta al cos de Mossos d’Esquadra.

Des de la primera reunió del 22 de febrer fins a l’actualitat, no ha estat fins a les últimes reunions de juny i juliol que s’han pogut aconseguir certs avenços.

En reunió de 23 de juny, l’Administració juntament amb SPC, USPAC, CAT i SEGCAT, ja van pretendre signar un acord referent exclusivament a conciliació familiar. Malgrat estar d’acord amb els punts tractats, les millores econòmiques eren insignificants, motiu pel qual les nostres organitzacions vam manifestar que signaríem l’acord només si s’anava avançant en la resta de punts a tractar.

En la reunió del 4 de juliol, fruit de no haver signat en reunió de 23 de juny, vam aconseguir que s’incorporessin al redactat de conciliació de reunió anterior, noves mesures de millora, i a més a més, que les millores en mesures de conciliació relatives a permisos, llicències i reduccions de jornada que s’establissin a l’EBEP fossin d’aplicació directa al CME. La incorporació d’imports concrets per judicis, jornades i torns de treball concrets, GNP… molt llunyans a les nostres demandes, tampoc van comportar que hi hagués cap mena d’acord, i únicament va quedar consensuat entre totes les parts els imports per assistències i declaracions judicials.

En l’última reunió del 17 de juliol, després de llargues interpel·lacions, propostes,  l’Administració ometia per complert 2 millores extremadament importants per a nosaltres:

  1. Econòmiques generals: Tot i la nostra insistència NO accepta pactar fórmules que impliquin una pujada retributiva per a tot el col·lectiu a qui representem. (la nostra proposta sempre ha estat establir una disponibilitat de caràcter voluntari de 6 dies/any de 8h amb una retribució de 235 euros per 14 mensualitats).
  2. Reducció horària: El pretext és assimilar-nos a la resta de treballadors/res públics i veure minorada la jornada laboral. (hem defensat passar a desenvolupar 1520 hores anuals, que es veurien incrementades en aquells casos que voluntàriament estiguessin disposats a treballar 48 hores més a l’any a canvi 3290 euros any).

Doncs d’aquests 2 punts l’Administració NO ha volgut establir res en el nou acord.

Per tot plegat, No podem signar un Acord que ens segueixi mantenint molt distants a altres sectors de la mateixa Administració. Nosaltres, no volem ser menys! Seguirem lluitant!

SAP-SME Junts, serem millors!