Nous Permisos

by | oct. 14, 2022 | COMUNICATS ALTRES

La setmana passada va tenir lloc una reunió de la Mesa General de Negociació de l’Empleat Públic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (MEPAGC). Fruit d’aquesta reunió es va signar un Acord segons el qual s’incorporaven dos nous permisos en matèria de conciliació i salut laboral per a totes les persones treballadores públiques i, que us traslladem a continuació:

Permís per dol gestacional

En el supòsit de pèrdua gestacional entre la setmana 6 i el dia 179 de la gestació, la persona gestant i l’altra persona progenitora, o un familiar dins del segon grau de consanguinitat o afinitat de la persona gestant, disposaran d’un permís de 3 dies hàbils, a continuació del fet causant o de l’alta mèdica en cas que hi hagi hospitalització.

Permís de flexibilitat horària per menstruació o climateri

En el cas de menstruació o climateri amb afectació a la salut i el benestar, les persones afectades podran absentar-se durant un màxim de 8 hores mensuals, excepte els col·lectius amb torns de treball més amplis que disposaran del nombre d’hores equivalent a la duració de la seva jornada i justificar aquesta absència mitjançant una declaració responsable.
La recuperació d’aquestes hores es farà en el termini de 4 mesos en fraccions mínimes de 30 minuts i en condicions d’homogeneïtat, sense perjudici d’un acord entre la persona treballadora i l’Administració.

Davant aquestes incorporacions, hem sol·licitat per escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans que ens informi de com s’adapten i apliquen els dos permisos al personal del CME i, que siguin incorporats a les fitxes de tramitació de llicències i permisos del personal del CME.

Qualsevol pregunta o qüestió al respecte, no dubteu en contactar amb nosaltres.

Sempre Mossos d’Esquadra