PERÍODES ASSUMPTES PERSONALS

by | nov. 5, 2021 | COMUNICATS ALTRES

PERÍODES  ASSUMPTES  PERSONALS

Aquest dijous 4 de novembre s’ha publicat comunicat intern referent a la tramitació especial dels assumptes personals de desembre i gener.

Aquelles persones que vulguin sol·licitar AP’s mitjançant la tramitació especial assignada a aquests períodes damunt reflectits, hauran de fer-ho mitjançant la tramitació d’un DAD 85 fins el dia 15 de novembre. En cas d’assignar-se alguna de les dates sol·licitades s’informarà a la persona per a què pugui tramitar la sol·licitud telemàtica a través del portal ATRI fins el 30 de novembre.

Cal recordar, que el sistema de puntuació es va modificar i, des del passat exercici, en funció dels dies treballats en aquestes dates es disposa de la puntuació respectiva per l’any posterior. És a dir, a mode d’exemple, persona que realitzi treball efectiu la totalitat del període de reis (04/01/2022 a 06/01/2022) tindrà 3 punts per l’any següent i així successivament i proporcionalment amb els dies treballats en cada període.

Qualsevol qüestió, dubte, etc., no dubtis en contactar-nos.

Sempre  Mossos  d’Esquadra