PETICIÓ CONCURS DE TRÀNSIT PER AQUEST 2022

by | febr. 14, 2022 | COMUNICATS TRÀNSIT

Aquest passat dia 7 de febrer es va publicar a la intranet una actualització del cronograma de processos selectius de 2022-2023. En aquesta, hem pogut comprovar que no hi ha previsió de publicar cap convocatòria, per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de trànsit.

En les darreres reunions efectuades amb el grup de treball de promoció i provisió, se’ns va informar que en els anys parells no estava previst publicar concursos d’especialitats. No obstant això, es valoraria la conveniència que si per determinades circumstàncies era necessari dur a terme l’esmentat concurs.

Amb la Divisió de Trànsit i la CGMO, el nostre sindicat hem tractat sobre aquesta qüestió i totes les parts hem considerat necessari un concurs, donat que actualment faltarien uns 300 efectius. L’SME establim que la falta d’efectius a trànsit se situaria entorn dels 400, tenint en consideració que ara hi haurà diversos efectius que es jubilaran anticipadament.

La previsió del tancament de sectors de trànsit ha agreujat encara més aquesta manca d’efectius. Existeixen torns sense cobrir i que no poden ser coberts per altres sectors de l’ART perquè no hi ha els efectius necessaris. Això comporta que hi hagi torns en aquests sectors on podem trobar-nos amb les casuístiques de no disposar de patrulla, que siguin patrulles unipersonals o siguin mixtes amb un/a agent d’USC sense la formació corresponent i necessària en trànsit.

Trànsit és una especialitat que per la seva especificitat no es pot cobrir amb oferiments a USC. Si no es fa el curs d’especialitat, no es pot entrar a trànsit, per tant, aquestes mancances d’efectius només es poden cobrir amb un concurs.

Per tot plegat, hem adreçat escrit degudament registrat a la Subdirecció de Recursos Humans perquè valorin i tinguin en compte aquesta situació i procedeixin amb la major celeritat possible a publicar concurs oposició, per a la provisió de llocs de treball de l’especialitat de trànsit.

Sempre Mossos d’Esquadra