PROBLEMA IMPUTACIONS HORÀRIES AIC GIRONA

by | febr. 9, 2022 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ

Durant el passat 2021, i amb motiu de la pandèmia, a l’Àrea d’Investigació Criminal de Girona es van detectar un seguit d’errades en les imputacions horàries dels agents en les guàrdies presencials que es realitzen a l’Àrea, les quals són serveis planificats, concretament:

• En el torn de treball planificat de dilluns a divendres s’imputaven en una jornada una part d’hores com a planificades normals i, una altra part de la jornada, com a perllongament.
• En jornades de treball planificat de cap de setmana s’imputaven unes hores com a planificades i una part d’hores com a reincorporació.

En imputar d’aquesta manera les jornades, les hores imputades com a Perllongament o Reincorporació anaven a la Bossa Lineal sense coeficient multiplicador a final d’any, en lloc d’anar a la bossa d’hores planificades.

Aquesta imputació horària errònia ha estat exposada per l’SME en diverses reunions, entre les quals la de la CGIC i també davant el servei d’administració regional de Girona.

Transcorregut un temps i no havent rebut cap solució al respecte, l’SME hem adreçat escrit registrat a la Subdirecció de Recursos Humans sol·licitant el següent:

Que es faci una revisió dels fulls horaris dels efectius de l’AIC dels darrers 12 anys i es facin les corresponents correccions horàries si s’escau, així com que s’apliquin els corresponents coeficients correctors.
• Que des de l’Oficina de Suport de l’AIC s’informi de qui va donar les directrius d’imputar d’aquesta manera els horaris dels efectius.
• Que des de Suport, s’expliqui el perquè d’aquestes imputacions.
• Tot i haver hagut dos canvis de Cap d’AIC, per quins motius s’ha continuat imputant els horaris d’aquesta manera, i qui ha donat aquesta directriu als serveis administratius que hi ha hagut a l’Àrea aquests darrers anys.

A l’SME, no pararem fins que no arribi una solució a aquest greu problema d’imputacions horàries.

Sempre Mossos d’Esquadra