RESUM DE LA REUNIÓ REGIONAL RPMS – 4 de novembre de 2021

by | nov. 12, 2021 | COMUNICATS REUNIONS

El passat dia 4 de novembre es va realitzar la reunió entre els sindicats representatius i els responsables de la Regió Policial Metropolitana Sud. Durant aquesta reunió es van tractar diferents temes d’interès .

Manca de vehicles.

El proper 1 de desembre han d´arribar 382 nous vehicles per a tota Catalunya, i la distribució l´ha de fer l´Àrea Tècnica de Suport i Coordinació. A la RPMS poden arribar entre 60-80 vehicles. En un principi tots els vehicles son d´USC. Tornem a insistir en la necessitat de disposar de vehicles 4×4, en especial a l’ABP Vilafranca i CD Sant Sadurní. No ens poden concretar si arribaran vehicles d’aquest tipus.

Problemes detectats a la formació obligatòria d´Ordre Públic a USC i a UI.

Des del SME vam denunciar les planificacions de 4 hores d´aquesta formació obligatòria a l´ABP Alt Penedès en contra de la normativa vigent. Finalment ens confirmen que s´imputaran 6 hores i els coeficients pertinents a les persones que van realitzar el curs i així es farà també a la propera formació que es farà a l´ABP Garraf.

Afectacions de segona activitat a la RPMS.

Actualment tenim 40 efectius en segona activitat, dels quals 23 son per temes de disminució de capacitats físiques i 17 per edat.

Cobertura de la RPMS amb agents en pràctiques  i nous comandaments.

Ens informen que a la RPMS han vingut 79 agents de pràctiques, 22 nous sergents i 4 sotsinspectors. Per part de la Regió es valora molt positivament aquest reforç que era necessari, encara que no resolt totes les mancances existents, i haurem d´esperar quants caporals vindran un cop acabin l´ISPC ja que és la categoria on més dèficit tenim a la RPMS. Des de la Regió també insisteixen en què de vegades, encara que les quantitats de comandaments siguin les adequades, a nivell operatiu no son suficients donat que alguns d’aquests tenen reduccions de nits i creen problemes operatius.

Implantació de la figura del Cap de Torn Regional.

Ens confirmen que amb la nova modificació de la RLT, s´han creat 5 places d´inspector com a caps operatius, i en aquests moments s´està treballant en com serà aquesta figura a la RPMS per tal de poder fer efectives aquestes incorporacions. Aquestes figures de Cap de Torn Regional es planteja que surtin des de la Sala RPMS de Sant Feliu i un agent d´aquesta Sala com a conductor.

Problemes d’emmagatzematge de marihuana .

Ens informen que continuem a l´espera de que el magatzem central de Nou Barris estigui operatiu, i de moment els 2 magatzems de la RPMS estan totalment operatius i no es denega cap trasllat en aquests. Actualment estan ocupats al voltant del 80% i com sempre depenem de la seva destrucció dels diferents jutjats.

ABP L´HOSPITALET.

– Seguretat dependències:

Es torna a insistir en la necessitat d´instal·lar una càmera de seguretat a l´accés de vehicles. Ens confirmen que s´ha demanat a l´empresa de manteniment la instal·lació d´un vídeo porter.

Tanca de sortida de vehicles demanem que sigui porta corredora totalment tancada, tal i com té l´ABP El Prat. Ens confirmen que està previst executar-ho al 2022.

Demanem millora de seguretat en tanques exteriors, ampliant alçada. Es farà petició al departament corresponent pel seu estudi (SERSECO).

– Finalització de les obres pendents en planta baixa, com ampliació i millora dels locutoris d´OAC, despatx del cap de torn, magatzem, búnquer …. Ens confirmen que estan a l´espera de que la Comissaria General Tècnica autoritzi les modificacions per tal d’executar-les. Tornem a insistir en la necessitat d´ampliar els vestidors de dones.

– Manca de vehicles, mal estat dels que tenen i brutícia interior:

Hem traslladat queixa de la brutícia dels vehicles. Són els propis conductors qui els han de portar a netejar, ja que els vehicles estan 24 hores al carrer. Ens manifesten que el rentat exterior es pot realitzar sense problemes als túnels de rentat autoritzats per Solred, i en quan a la neteja interior ens comuniquen que a partir de la setmana vinent anirà una empresa externa a l´ABP per tal de realitzar allà mateix la neteja.

En referència a la manca de vehicles i mal estat, doncs tal i com s´ha explicat abans, hem d´esperar al desembre a l´arribada dels nous vehicles.

– Ampliació parc mòbil de motocicletes:

Des del SME traslladem la petició de la creació d´un grup GUILLA  a L´Hospitalet. No té sentit realitzar servei en furgonetes com s´està fent actualment on no es pot circular per molts carrers de la localitat. Entenem que s´ha de potenciar l´ús de motocicletes, actualment portant el màxim de motocicletes possibles i posteriorment amb un grup GUILLA especialitzat, i amb tots els mitjans materials necessaris. Des de la Regió ens comuniquen que s´intentarà portar alguna moto mes, però que actualment no en queden gaires a la RPMS ja que es van portar a la RPMB. També s’intentarà demanar-ne a altres regions policials, si no es fan servir.

– Més cascos pels companys/es que volen sortir en motocicleta:  

Considerem que n´hi ha pocs i amb problemes d´higiene. Ens manifesten que es facin les notes informatives pertinents per poder demanar-ne més.

ABP ESPLUGUES.

  • Obres de manteniment: Es consulta sobre les tasques de manteniment i pintura realitzats a l´ABP, es va començar a fer tècniques antilliscants en zones com vestidors i dutxes. De moment les proves realitzades son satisfactòries i s´estan fent proves en zones amb humitats.
  • Canvis de torn continus, sense justificació una vegada finalitzat el confinament. Sobretot canvis del torn de nit a tardes.
  • ARRO: ens comuniquen que estan fent gestions per tal de poder tornar a fer l´entrenament físic a Blume, ja que actualment s´està fent a l´aparcament de l´ABP i no es un lloc habilitat per aquesta formació.

ABP GAVÀ.

  • Problemes d´espai a vestidors de dones. Estudiaran les possibilitats de com es pot fer l´ampliació d´aquest vestidors.

CD VILADECANS.

  • Tornem a insistir en la manca de seguretat d´accés per la tanca lateral. Demanem que siguin portes corredores tal i com tenen a l´ABP El Prat. Traslladen la petició al departament encarregat (SERSECO).

SALA RPMS.

  • Des del SME vam adreçar un escrit a la DGP sol·licitant un oferiment de places a la Sala RPMS degut a la mancança d´efectius que s’hi pateix. El Cap de la Regió ens confirma que es farà un oferiment de 10 places a la Sala per cobrir dins de la RPMS.

Celebrem aquesta decisió presa la qual era plenament convenient.

(Veure comunicat del 27 d’octubre)

ABP VILAFRANCA.

  • Insistim en la necessitat de disposar de vehicles 4X4.
  • Des del SME denunciem les planificacions irregulars que pateixen companys que tenen reducció de nits per motius d´edat. Planificacions que no respecten el descans mínim de 12 hores entre jornades, o desplanificacions irregulars creant romanent. Aquesta denuncia la vam elevar a la Regió i a la SRRHH.

Des de la Regió son conscients d´aquesta problemàtica que tenen al no tenir suficients caporals durant el torn de nit i que complica molt la part operativa i el normal funcionament del servei. Resten a l´espera dels informes que faran des de la SRRHH per tal de trobar solucions a aquesta problemàtica.

ABP VILANOVA

  • Necessitat de tenir una impressora a la porta. S´ha demanat a la DSIP i estem a l´espera de resposta i creuen que no posaran impediment.
  • Es demana modificar vidre de la porta al ser fixe, i això dificulta la comunicació amb els ciutadans que venen i perjudica la seva intimitat, havent d´explicar en veu alta el motiu de la visita. Es donaran directrius a l´empresa de manteniment per tal de modificar-lo i que es pugui obrir un màxim de 30 cm (això es traslladarà a la resta d´ABP de la RPMS).

CD SANT VICENÇ.

Ens comuniquen que encara resta pendent la posada en servei de la nova instal·lació de gas però ja està tot finalitzat, a l´espera que gas natural doni el servei, que ha de ser en breu.

Per a qualsevol qüestió o aclariment no dubtis en consultar-nos

Sempre  Mossos  d’Esquadra