Reubicació de la Unitat Penitenciària de Barcelona a la Comissaria d’Horta Guinardó

by | gen. 9, 2024 | COMUNICATS USC

Adrecem escrit a la Responsable de Gestió Técnica d’Infraestructures de Cossos Operatius del Departament peticionant una millor distribució del lloc.

Des del SAP i SME hem tingut constància que la nova ubicació de la Unitat Penitenciària de Barcelona serà a la mateixa comissaria d’Horta Guinardó, concretament a la sala de brífing del costat del menjador.

Segons sembla la intenció es deixar tota la sala diàfana per la qual cosa totes les taules i llocs de treball estarien en un sol volum.

Creiem que en aquesta unitat es tracten i es gestionen dades i temes amb un nivell de privacitat i rellevància important i per aquest motiu i d’altres, és necessari una zona reservada per poder tractar-les de forma eficient, amb una discreció major.

Per aquests motius, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) instem al Departament d’Interior que es realitzin les gestions oportunes per garantir un despatx tancat al final de la sala, on les persones treballadores disposin d’una zona reservada per realitzar reunions o poder fer gestions de manera més discreta.

Creiem que és necessari per a un tema de privacitat, dotar a aquest nou espai d’unes parets i una porta on ubicar el despatx del cap de la unitat, així com també una taula on poder realitzar les reunions oportunes derivades de les tasques d’aquesta unitat tal i com consta en el croquis adjunt a la fotografia en la qual es pot observar com quedaria la distribució esmentada anteriorment.

SAP-SME Junts, serem millors!