Reunió Comissaria General Mobilitat (I)

by | set. 28, 2022 | COMUNICATS REUNIONS

El passat dijous 22 de setembre es va produir la reunió entre la Comissaria General de Mobilitat i els sindicats representatius. En aquesta reunió no es va poder parlar de tots els punts que teníem previstos per l’agenda del Cap de la CGMO i esperem poder parlar de la resta de punts en una reunió següent.

AFECTACIÓ DE L’ESBORRANY DEL NOU DECRET D’ESTRUCTURA A LA CGMO:

El Cap de la CGMO manifesta que el posicionament i proposta que ha fet la CGMO a la Prefectura, és que NO POT DESAPARÈIXER, ja que el concepte de mobilitat, no coneix de territoris (regions policials), la delinqüència en el món del transport és molt específica i no coneix de territoris, i és per això que altres entitats (fiscalia, transports…) li han donat la seva rellevància i especialització.

La proposta de la CGMO és que ha de continuar, ha de continuar tenint les dues Divisions i si segons l’esborrany de Decret d’Estructura desapareix la CSUCOC, la CGMO passi a dependre de la Comissaria Superior Territorial.

Des de l’SME estem totalment d’acord amb la posició de la CGMO, i així ho hem peticionat en diferents reunions i Consell de Policia, no entenem aquesta proposta de la Prefectura a l’esborrany del Decret i considerem que les seves unitats són aterritorials i no es poden assignar a una regió policial.

TRÀNSIT

Convocatòria de concurs de l’especialitat de Trànsit: Des de la CGMO ens manifesten que tots els informes fets per la seva part a la Prefectura, tant com la compareixença en seu parlamentària del Cap de la CGMO, demanen que l’especialitat arribi als 1450 efectius en els dos anys vinents, tenint en compte l’actual manca greu d’efectius i les jubilacions previstes. Aviat, està previst que surti un concurs de 171 places (tant la CGMO com l’SME les trobem insuficients i intentarem que siguin més places) i la resta de places per arribar als 1450 efectius sortiria en 2023. S’han de buscar fórmules per tal que sigui una convocatòria atractiva i es presenti el màxim de gent possible i que s’incrementi la presència de companyes, ja que és una especialitat amb poc percentatge de dones. D’aquesta propera convocatòria, està previst que es faci una reunió el pròxim dia 29 de setembre, amb la SRRHH.

Des de l’SME hem plantejat diferents punts que s’hi haurien d’exposar en aquesta pròxima reunió, moltes de les quals ja eren conscients i, que són:

 1. El contingut de les bases haurien de ser més àgils, no demanar un temari tan extens, i que fins a la data tenia molta matèria específica de trànsit i que ja s’ha d’estudiar després al curs d’especialització. Aquests temaris amb tanta matèria, feia que molts companys/es es plantegin presentar-se pel volum d’hores que li han de dedicar a l’estudi.
 2. Hem demanat que tal com es va fer amb la convocatòria d’investigació, les persones que ja hagin ocupat amb caràcter definitiu plaça a l’especialitat quedin exempts/es de la fase d’oposició.
 3. Reserva de places per a companys/es que no tinguin el permís de conduir A.
 4. La possibilitat d’oferir places per territorialitat.
 5. Demanem que els companys que finalitzen les pràctiques aviat, (28a promoció) es puguin presentar i no es demani antiguitat mínima de funcionari de carrera. I sobre la possibilitat que els agents en pràctiques de la 29a promoció també es puguin presentar tal com havia passat alguna vegada). Ens han dit que NO, ja que l’any de pràctiques s’ha de fer a USC.

• Renovació del parc mòbil: Des de l’SME tornem a insistir en la problemàtica actual de la manca de vehicles i el mal estat dels que tenim, que això agreujat a la problemàtica amb els cascs caducats, fa que actualment molts companys/es no puguin sortir a patrullar i passin tota la jornada laboral a les dependències policials. Amb els pocs efectius que som i els tenim a comissaria sense poder fer el seu servei.

Ens manifesten que són conscients d’aquesta manca de vehicles, però la seva reposició està previst que sigui durant el primer semestre de 2023, com que les marques no tenen vehicles per la manca de xips, i s’ha fet una licitació de 79 vehicles logotipats i 18 no logotipats per l’especialitat. Posteriorment, es farà altra de 780 vehicles, i aquí també hi haurà vehicles per a trànsit.

Cascs caducats: Demanem informació, però ens deriven fer la consulta a la subcomissió de material. Insistim amb la manca d’informació que tenen els especialistes sobre que està passant amb els cascos caducats, sobre la manca de documentació en funció de la marca del casc, o documentació que posa en dubte les seves homologacions per les seves modificacions. Esperem que a la pròxima reunió del dia 29 a la comissió de materials ens puguin donar tota aquesta informació.

• Uniformitat: Tornem a insistir en la mancança de pantalons operatius. Ens traslladen aquesta consulta a la comissió de material. Pel que fa a la gorra ens diuen que la gorra serà la mateixa que a USC i es farà el repartiment tot al mateix temps.

• Manca de material: Des de l’SME es traslladen diferents queixes sobre manca de material o envelliment d’aquest.

Falten actes: Ens manifesten que no tenen coneixement d´aquestes mancances, i que de totes maneres li comuniquem per tal de fer una millor distribució. Comuniquen que la intenció es que les actes es puguin imprimir des de la tauleta i s´està treballant amb informàtica en aquest sentit.

 • Falten actes: Ens manifesten que no tenen coneixement d’aquestes mancances, i que de totes maneres li comuniquem per tal de fer una millor distribució. Comuniquen que la intenció és que les actes es puguin imprimir des de la tauleta i s’està treballant amb informàtica en aquest sentit.
 • Mancança de paranys: En el mateix sentit diuen no tenir coneixement, i demanen que es notifiqui els llocs per tal de fer redistribució.
 • Manca d’ordinadors: Són conscients i la problemàtica és causada per l’actualització del sistema operatiu a Windows 10. Si, es determina que en algun lloc falten més ordinadors, s’han de fer servir els mecanismes interns per a demanar-los.
 • No hi ha suficients etilòmetres: Ens comuniquen que els etilòmetres els van reparant des del SCT i necessiten el seu temps en funció de la reparació, i que la DT no pot fer més al respecte. A més, no només s’envien a reparar sinó que també el model 9510 s’ha d´enviar cada mil lectures per tal que facin un reset a la memòria i això no es pot fer des de la DT.

Hores extres per dies festius/assenyalats: Tornem a insistir en la necessitat de cobrir aquests serveis amb hores extres i no amb romanent, ja que són dates que acabes treballant si o si, sigui per torn o perquè si estàs de festa, et planifiquen OPE. Això fa que la gent acabi cremada i que la gent es plantegi NO venir a aquesta especialitat, perquè les condicions no són bones. Considerem que aquestes dates assenyalades (Sant Joan, ponts, dispositius especials…) hi haurien d’estar previstes i que siguin pagades.
Ens comuniquen que les hores extres només estan assignades per POEA. Aquesta cobertura actual suposa la denegació de permisos de manera sistemàtica, cosa que cada cop és més greu per la manca d’efectius.

Patrulles mínimes al torn de nit: En referència a la petició de 2 patrulles mínimes a la nit per sector, des de la CGMO ens diuen que no hem de pensar en el servei del sector, i hem de pensar en el servei regional, i, per tant, aquesta cobertura està feta. I s’ha de potenciar la presència de patrulles al torn de matí i tarda perquè tenen més accidentalitat.
Des de l’SME considerem que actualment els temps de resposta entre sectors (servei regional) són molt elevats, i això suposa una manca de seguretat pels companys de l’especialitat.

ASA

 • Instal·lacions actuals: Segueixen les males condicions a les instal·lacions actuals, on actualment ens trobem amb una porta d’accés enganxada amb cel·lo des de fa un mes, i presenta unes instal·lacions molt deficitàries. Entenem que són instal·lacions d’AENA, però hem d’exigir que estigui amb les condicions idònies de seguretat i imatge.
  Esperem que una vegada es faci el trasllat a l’edifici A, aquestes instal·lacions es reformin i es puguin fer els locutoris d’OAC per tal de millorar l’atenció al ciutadà a l’hora de recollir les denúncies, donant per fi un servei de qualitat i privacitat que necessiten aquests ciutadans i que ara no se li està donant.
  Tornem a insistir amb la manca de seguretat de les instal·lacions de la T2 i demanem que es traslladi a Aena la petició de millorar aquestes instal·lacions.
 • Noves instal·lacions: Ens informen que el trasllat a les noves instal·lacions de l’edifici A, no depèn de la CGMO, sinó que depèn de la Prefectura i la Comissaria General Tècnica, i actualment ja s’està treballant juntament amb la RPMS, de la seva distribució i de moment no tenen més informació de dates previstes. La previsió és que es traslladin a aquestes noves dependències els Caps, USC, Trànsit, Suport i Administració i a la T1 quedaria l’OAC i UI amb els seus Caps respectius.
 • Sala: Se sol·licita que hi hagi dues persones per tal que es pugui fer els relleus entre elles i la càrrega de feina no sigui tan alta. Des de la CGMO ens comuniquen que s’han donat directrius perquè es facin aquests relleus, però consideren que no tenen tanta càrrega de feina i que la manca d’efectius fa que només es designi a un efectiu.

El pròxim dia 29 de setembre continuarem la reunió amb els punts que no es van poder tractar.

Sempre Mossos d’Esquadra