Reunió COPSA 18 abril 2023

by | abr. 19, 2023 | COMUNICATS REUNIONS, COMUNICATS SALUT LABORAL

Ens informen que el catàleg dels llocs de segona activitat quedarà afectat amb el nou Decret d’estructura del cos. Aquests llocs, s’aniran revisant i adaptant segons es vagi aplicant el nou Decret. La intenció de Prefectura és mantenir els llocs de treball i, els que no sigui possible, els aniran adaptant.

Tenen pendent actualitzar el catàleg de noves places de segona activitat.

En referència a les funcions de la segona activitat, han creat un grup de treball de 20 persones destinades per tot el territori per a tractar els següents 7 punts:

 1. Dignificar la figura de la segona activitat.
 2. Canviar el paradigma de la segona activitat.
 3. Adaptar les funcions al nou Decret d’estructura.
 4. Adaptació a l’actual plantilla.
 5. Associar funcions a un pla de formació.
 6. Realitzar un pla de comunicació.
 7. Avaluació de la segona activitat.

Ens manifesten que en aquest grup de treball el punt de partida és determinar quines tasques no es poden realitzar en una plaça de segona activitat. Volen especificar el significat d’operatiu, identificar els factors de risc, la perillositat i la penositat.

Han especificat 6 blocs on queda reflectit que es pot fer en segona activitat:

 1. Gestió i suport de l’activitat policial.
 2. Activitats tècniques i d’especialitats.
 3. Assessorament del comandament.
 4. Suport a la presa de decisions.
 5. Representació.
 6. Formació, capacitació i entrenament.

En el sí de la reunió, ha sorgit la proposta que les persones que estan en segona activitat puguin participar en els processos de promoció i provisió. Es tractaria d’una millora on les persones en situació de segona activitat per malaltia o accident, no tindrien limitada la seva projecció laboral.

Sempre Mossos d’Esquadra