Reunió COPSA, 30 de setembre del 2022

by | oct. 3, 2022 | COMUNICATS SALUT LABORAL

En l’esmentada reunió ens van informar de les següents qüestions:

  • Distribució actual d’agents en segona activitat per regions/divisions, àrees i unitats.
    Com aspecte destacable ens faciliten el catàleg de llocs de treball susceptibles de ser ocupats en situació de segona activitat. L’administració defensa que els/les agents en aquesta situació continuen sent un actiu important per a l’organització.
  • Presentació de dades de llocs de TSNP i disponibilitat de llocs vacants (a proposta de l’administració).
    Actualment, hi ha 22 expedients en tràmit o recerca de lloc de treball de TSNP i 6 expedients pendents de modificació. Això fa un total de 28 places (Majoritàriament a Barcelona i Sabadell) pràcticament les que quedaven per aquests treballadors en aquesta situació.
  • Estat tramitació modificació Decret 246/2008 de regulació administrativa especial de segona activitat en CME.
    Aquesta segueix el seu tràmit. Des de la Subdirecció de recursos humans comenten que una vegada realitzat l’informe de valoració de les al·legacions i aprovació pels serveis jurídics, serà efectiva la seva aplicació. La previsió és que sigui per a primers d’any 2023.

L’administració ens convocarà abans de final d’aquest any per tal de dur a terme un monogràfic sobre concepte d’operativitat i no operativitat. Aquesta qüestió, juntament amb altres recollides en l’Ordre IRP/413/2009, de 10 de setembre de les funcions de segona activitat, generen molta controvèrsia a l’hora d’aplicar les situacions administratives de segona activitat.

Us donarem trasllat d’aquelles qüestions que en puguin sorgir.

Sempre Mossos d’Esquadra