Reunió de la Comissaria General d’Informació de 5 de febrer del 2024

by | febr. 6, 2024 | COMUNICATS REUNIONS

Entre d’altres qüestions, en aquesta reunió s’ha tractat el sistema de GNP, la compensació per telèfons operatius d’algunes unitats o la implementació del nou decret d’estructura.

Ahir, les organitzacions sindicals amb representació al Consell de la Policia – Mossos d’Esquadra ens vam reunir amb els comandaments de la Comissaria General d’Informació i els serveis d’administració de les unitats centrals. A continuació us fem un resum dels punts més rellevants.

Primer.- Implementació del nou decret d’estructura.

La Comissaria ens manifesta que són els primers interessats en implementar el nou Decret d’estructura, amb el qual les unitats passaran a ser àrees. Per part de la Comissaria Superior Tècnica (CSUTEC) ens informen que, si tot va bé, aquest canvi està previst per l’1 d’abril.

Segon.- Sistema de GNP a la comissaria.

Des del SAP i des de l’SME hem preguntat si està previst fer algun canvi en el sistema de guàrdies no presencials ara que, després de la signatura de l’Acord de 31 de juliol, s’ha acordat una modificació del sistema de compensació.

Al respecte ens manifesten que la proposta de la Comissaria General és la de mantenir el servei tal i com s’estava donant fins ara. El que no ens poden assegurar és si aquesta proposta es respectarà o es modificarà per la part administrativa. Per tant estan pendents de resposta.

Tercer.- Compensació pels telèfons operatius d’algunes unitats.

Des del SAP i des de l’SME hem denunciat la situació d’alguns efectius policials, els quals o bé per necessitats del servei o bé per captació de dades, diàriament es veuen obligats a treballar amb dos o més telèfons operatius.  

La Comissaria argumenta aquesta qüestió en el fet que els efectius quan accedeixen a la unitat ja son coneixedors d’aquestes condicions, les quals queden acceptades per tots. A més amb la nova regulació de GNP veuen complicat el poder compensar amb la regulació establerta.

Per part del SAP i l’SME demanem que es busqui la manera de compensar a aquests efectius policials,  encara que no sigui amb l’aplicació de l’acord de guàrdies no presencials, però que es tingui en consideració la situació en la que es troben aquestes efectius i se’ls reconegui la tasca que fan.

Quart.-  Canvi de dependències de les unitats de Girona i Pirineu.

Els responsables de la Comissaria ens manifesten que estan en contra d’aquest canvi en els dos casos tot i que estan en el mateix punt. Pel què fa a Girona sembla que el canvi és més segur ja que la sala de coordinació ha de tornar al lloc on es trobava abans i els companys d’informació han de deixar l’espai lliure.

Consideren que la nova ubicació proposada no compleix uns mínims per poder treballar de manera segura i confortable i així ho han exposat.

En el cas del Pirineu sembla que el canvi no està assegurat i de moment només son suposicions. Igual com amb Girona, amb el cas del Pirineu tenen la mateixa opinió. El lloc on han dit d’ubicar a la unitat no compleix els requisits mínims per poder acceptar el moviment dels efectius.

Per part del SAP i l’SME demanem que si en algun moment el canvi al Pirineu es proposa de manera oficial, ens informin per poder realitzar les accions adients ja que per la nostra part la nova ubicació no és adient per tenir-hi uns serveis policials de cap.

Des d’ambdues organitzacions sindicals estarem pendents de quines son les condicions futures sota les quals hauran de treballar aquests efectius policials. Ja avancem que, tal i com fem sempre, denunciarem qualsevol irregularitat de la normativa vigent i portarem si s’escau el cas davant la Inspecció de treball de la Seguretat Social.

Aquestes han estat les qüestions tractades en aquesta reunió. Per a qualsevol consulta o suggeriment, sobre aquests o altres temes, teniu a la vostra disposició als nostres delegats d’informació, així com també  teniu més informació a l’APP Telegram al grup sap_investigació.

SAP-SME Junts, serem millors!