Reunió Regional de la RP Metropolitana Nord de 28 de juny del 2023

by | juny 29, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

Les dues organitzacions sindicals hem tornat a denunciar els problemes per la manca d’efectius o les deficiències en infraestructures.

Ahir 28 de juny es va celebrar la reunió regional entre els Caps de la RP Metropolitana Nord, els serveis d’administració i les organitzacions sindicals representatives. A continuació, des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) us fem un resum dels punts que s’hi van tractar.

Primer: Manca d’efectius

Els comandaments són conscients de la manca d’efectius de totes les comissaries de la RPMN. Fa temps que reclamen que millori aquesta GREU situació, ja que reconeixen que ara com ara hi ha una deficiència de menys 23 agents, alhora que també ha disminuït el nombre d’agents en pràctiques a la regió. A tall d’exemple les CD de Ripollet i la CD de Montcada i Reixac han perdut agents en període de pràctiques.
D’altra banda, la Sala Metropolitana Nord amb 14 agents menys té una situació crítica. Primer de tot molts efectius es troben de baixa per les greus condicions de treball i extres pel nombre elevat d’incidents i la manca de personal.
Des del SAP-SME-FEPOL hem denunciat que la situació és crítica i lamentem que, malgrat les conseqüències negatives sobre la salut de les persones, encara no ha sortit cap oferiment al pla d’estiu per poder disminuir la tensió per la manca d’efectius.

Segon: Situació oferiments a la Regió

Actualment, amb la nova instrucció d’oferiments, els responsables dels processos són la Comissaria Tècnica i la Subdirecció General de Recursos Humans. Les Regions només poden moure personal entre CD d’una mateixa comissaria o personal intern d’una ABP.
Això genera una demora en temps per tots els tràmits i documentació que cal aportar per generar un oferiment. Després que SAP-SME-FEPOL ho hàgim denunciat en el Consell de la Policia es vol treballar en un procediment més eficient per tal de poder donar resposta ràpida a la manca d’efectius.

Tercer: Pla d’estiu

Des de les nostres organitzacions sindicals hem denunciat que cada any tenim la mateixa problemàtica a la Regió Metropolitana Nord i és la NO actualització de les poblacions que per les seves característiques tenen un flux turístic important.
De totes les zones turístiques i de platja que disposa la Regió només la comissaria de PINEDA DE MAR està dins del pla d’estiu. Per tant, reclamem un canvi en la consideració de les comissaries de la RPMN que pateixen increment de població i que, per tant, cal reforçar en època d’estiu.

Quart: Situació de les unitats d’investigació bàsica, avançada i policia científica

La nostra organització sindical SAP-SME-FEPOL porta reclamant la manca de personal i material adequat per a les unitats d’investigació i policia científica.
Respecte de aquesta qüestió se’ns informa que els vehicles de paisà arribaran durant la primera setmana de juliol i un altre a finals de juliol de 2023. No tenen coneixement del nombre concret de vehicles que arribaran ni les unitats.
Es reclama roba adequada per a les unitats que realitzen servei de paisà amb motocicleta i, tanmateix, que les motocicletes estiguin en un estat correcte de manteniment.

Cinquè: Altes temperatures

Després que SAP-SME-FEPOL denunciés davant la Inspecció de Treball les situacions d’altes temperatures de les comissaries de Granollers, Arenys de Mar i Sant Celoni avui dia es troba resolta la incidència. Només queda la Comissaria de Sant Celoni, que de forma excepcional es posarà una refrigeradora de lloguer abans de final de setmana.
D’altra banda, la Comissaria de Caldes de Montbui pateix una situació de refrigeració de la zona tècnica molt elevada a conseqüència de la instal·lació d’antenes de telefonia mòbil per part de les operadores ORANGE i VODAFONE que ben aviat es resoldrà.

Sisè: Servei Roca Village i Hores Extres.

El servei de la Roca Village actualment requereix un patrulla de forma constant per l’increment de furts en les darreres setmanes. Actualment, no és un lloc catalogat com a interès pel POEA i, per tant, no es disposa d’hores. La RPMN només té una bossa setmanal de 300 hores per tots els serveis de la Regió.

Setè: TIR

Els responsables de la regió sons conscients que encara falten agents per efectuar les pràctiques de tir. D’altra banda, s’ha dotat de més instructors per poder resoldre el problema.
L’any 2022 van passar per les galeries de tir 2007 agents, ara com ara han passat 750 agents.

Vuitè: Sistemes de Seguretat a les comissaries de la Regió

SAP-SME-FEPOL ha tornat a reclamar que els sistemes de videovigilància s’han d’actualitzar. D’altra banda, hem demanat també renovar i replantejar moltes tanques perimetrals de seguretat de les comissaries.
Així mateix, hem tornat a denunciar la situació de les portes d’accés de l’ABP de Terrassa que porten des de maig amb les portes tancades. Amb data 26 de juny de 2023 es va procedir a denunciar davant d’Inspecció de Treball la situació. Segons els serveis d’administració el divendres estarà resolt el problema de les portes.

Novè: Publicació Planificació ANUAL

Tornem a demanar la publicació del quadrant general a totes les comissaries de la Regió Metropolitana Nord concretament l’ABP de Granollers amb romanent inclòs i de manera pública i oberta.
Aquestes han estat les qüestions que des del SAP-SME-FEPOL hem portat i defensat a la reunió regional. Com sempre els delegats i les delegades de les nostres organitzacions sindicals resten a disposició de l’afiliació per ampliar la informació i resoldre qualsevol dubte. Continuarem treballant per tot el territori.


SAP-SME Junts, serem millors!