Reunió regional RPC 15 de febrer de 2023

by | febr. 17, 2023 | COMUNICATS REUNIONS

Us donem trasllat dels punts tractats en l’esmentada reunió:

A. GESTIÓ DE PLANTILLES I PLANIFICACIÓ

 • RPC. Comandaments a l’OAC.
  Al no haver-hi una regularitat en els efectius, normalment només hi ha un caporal operatiu i quan hi ha dos caporals segons criteris del comandament es posen operatius a patrulles. Als torns de matins consideren que hi ha d’haver més comandaments operatius a les OAC els quals són els responsables d’aquestes. No obstant això, es mirarà per millorar-ho el que sigui possible.
 • Manca de comandaments Osona.
  Gran falta de comandaments a la comissaria de Vic, només hi ha 1 sergent per als 5 escamots d’USC. La situació és molt preocupant i es troba en estudi per part de la Prefectura. Es creu que aquesta situació millori en el nou concurs de sergents.
 • ABP SOLSONÈS. Manca de caporals.
  Es continua amb una gran manca de caporals, i la situació està pendent de solució en els pròxims concursos de provisió.
 • UTPC. Reducció de personal.
  S’han quedat tan sota mínims, fet que obliga que altres regions hagin de cobrir les guàrdies regionals. Es pregunta si es poden recuperar efectius i si es pot demanar un oferiment. Es reconeix per part dels comandaments la mancança important de personal, i per això s’ha ofert la possibilitat d’incorporar un caporal i un agent. Tot dependrà de l’oferiment que faci la divisió de Policia Científica que és qui finalment ha de fer l’oferiment.
 • RPC. Afectació trencament comissions.
  Hi ha una afectació del trencament massiu de comissions de servei per aplicació de la instrucció 6/2022 i es consulta si es podran treure oferiments per omplir vacants. Segons els comandaments de la Regió la instrucció 6/2022 el que intenta és posar ordre en la situació abans caòtica de les comissions de servei. Segons informen, actualment hi ha cinc oferiments a ARRO, USC, UI VIC i MANRESA.
 • ARRO. Manca de sergents.
  S’ha demanat a CESUCOT tenir dos sergents a l’Àrea per a poder disposar de la figura de Sotscap i ho han denegat.
 • RPC. Bossa hores d’OER.
  Es pregunta si hi ha una bossa d’hores extres, i quin és el criteri per assignar-les a les diferents comissaries. Hi ha dos serveis prioritaris per a planificar les hores extres que són la vigilància de Montserrat i el bàsquet Manresa. A part d’això, no hi ha hores. Només estan assignades a Manresa, i no per a la resta de Regió. Es mostra la disconformitat que aquestes hores siguin només per Manresa i s’exposa la necessitat d’establir una roda per les hores. Segons els comandaments s’estudiarà si és factible repartir les hores per la resta de comissaries.
 • ABP BAGES. Adaptacions horàries.
  Es pregunta per la possibilitat d’adaptar horaris temporalment, als/les treballadors/res que ho necessitin per temes de conciliació familiar justificats. Segons comandaments es fa sempre a tothom i remarquen que no és una obligació i és voluntari. El problema és que hi ha persones que després no compleixen i no vénen a treballar. Segons manifesten sempre es busca poder adaptar a tots els mossos i mosses totes les adaptacions possibles.
 • Àrea Regional de Trànsit. Hi ha una negativa a fer canvis voluntaris si no es respecta les 12 hores de descans.
  Els comandaments manifesten que no volen assumir el fet de saltar-se el descans i manifesten que el Decret és sagrat i s’ha de respectar el que marca la llei. No es vol assumir el fet de saltar-se el descans.
 • RPC. Guàrdies d’ABP escala intermèdia.
  Es continua demanant que l’escala intermèdia deixi de fer guàrdies de l’ABP i quedin assumides per la figura del Cap de Torn Operatiu, tal com ja s’estava fent en un inici. La possibilitat de deixar les guàrdies per part de l’escala intermèdia va ser tombat per la Prefectura que van dir que volien crear una comissió per estudiar les figures de les guàrdies.

B. INFRAESTRUCTURES

 • RPC. Punts càrrega vehicles elèctrics.
  La cap d’administració informa que des del departament d’infraestructures van dir que els punts de càrrega serien per a vehicles policials i que a mesura que n’hi hagi d’elèctrics s’aniran implantant. Hi ha una prohibició expressa, per fer-los servir, per a vehicles personals de cap mena.
 • ABP ANOIA. Manca de seguretat perimetral a la comissaria.
  Es pregunta per la manca de seguretat perimetral a la comissaria d’Igualada, especialment en el lateral que dóna just davant de la franquícia Mc Donald’s, des d’on és molt fàcil ser fotografiats tant els agents com els vehicles personals d’aquests. Es contesta que és molt difícil col·locar qualsevol mena de tela o element que tapi la visibilitat del perímetre de comissaria perquè la normativa municipal és molt restrictiva en aquest punt i per temes de seguretat no es pot tapar la visibilitat.
  També recorden que els pàrquings de les comissaries no estan pensats per guardar els vehicles personals dels agents i que el mur va caure per posar una lona que va fer vela. A les comissaries noves s’aniran renovant aquestes qüestions.
 • ABP ANOIA. Mal estat reixa de la claveguera.
  Es reconeix per part del servei d’administració que la reixa que hi ha al pàrquing dels vehicles policials està en mal estat, i certament és un perill. La reixa està malament i hi ha una empresa treballant en aquesta qüestió.
 • ABP ANOIA. Indemnització caiguda mur comissaria d’Igualada.
  Es pregunta per l’estat de la indemnització dels vehicles afectats per la caiguda del mur. Segons l’Administració cada afectat ho gestiona a través de la seva assegurança, també volen recordar que l’administració no es fa càrrec dels vehicles a dintre de la comissaria. S’ha de fer a través de la mateixa assegurança.
 • ABP ANOIA. Problemes climatització.
  Hi ha moltes queixes per les altes temperatures en els vestidors masculins. Segons l’enginyer no hi ha cap comissaria que tingui climatització als vestuaris i no hi ha obligació per part d’infraestructures de posar-los. L’enginyer va fer diversos mesuraments de temperatura i no donaven risc per les persones. Segons manifesta, s’han de tenir les finestres tancades. S’està valorant canviar refredadora i es valorarà per part d’administració posar per sobre algun material que pugui refractar la calor dels vestuaris.
 • ABP BAGES-MOIANÈS. Nova oficina denúncies a Manresa.
  Properament, se signarà el conveni i quan l’oficina es tingui operativa, es traslladarà el locutori d’OAC a Moià. Es vol traspassar les patrulles de proximitat, OAC i 200 que sortiran d’allà directament No hi ha aparcament pels agents, no hi ha pàrquing per la zona i no es farà cap gestió amb aparcaments privats perquè aparquin els agents.
 • ABP BAGES-MOIANÈS. Neteja de l’ACD.
  Manca de neteja a les garjoles. Es parlarà amb un responsable de l’ACD i es programarà una neteja extra, però manifesten que s’ha de tirar aigua per part dels agents de la custòdia.
 • ABP BAGES-MOIANÈS. Ampliació CD.
  Es pregunta per la data de començament i finalització de l’ampliació de la CD, i contesten que no hi ha per ara el resultat de la licitació publicada, i que només s’ha presentat una empresa.
 • ABP BERGUEDÀ. Declaracions a l’ACD.
  Tal com es va parlar a l’última reunió, a l’ACD només hi ha un ordinador i hi ha tot el material, a més quan s’ha d’agafar declaracions, l’agent de custòdia ha de sortir i, per tant, no es poden marcar les rondes de vigilància dels detinguts. Es reconeix que només hi ha un ordinador que cap i sotscap han fet petició per demanar-lo urgentment.
 • ABP OSONA. Més material pel menjador.
  Estudiaran totes les accions possibles.
 • ABP OSONA. Màquines Vènding.
  Es valora treure les màquines a l’exterior del menjador abans que arribi l’estiu. Segons administració és un tema recurrent i el vending diu que no les trauran. Hi ha una reforma pendent i encara no se sap com quedarà la situació de les màquines de venda. Hi ha un problema amb el vidre que faria calor al compressor i això és el que provocaria que no funcionés correctament Els comandaments manifesten que des del hall no es poden veure les màquines de vending que la gent està a l’entrada per posar denuncia. El menjador es reformarà perquè sigui més habitable pels mossos. La reforma seria ampliar el vestuari de dones, i donar més amplitud i espais a l’OAC.
 • RPC – Possibilitat de posar gàbies a les comissaries a la part exterior per emmagatzemar la marihuana.
  Abans de Nadal s’ha posat una gàbia a la comissaria. S’ha de tornar a demanar el contenidor i la idea és treure la marihuana de les comissaries, però es troba tot pendent del magatzem central.
 • RPC. Reforma laboratori UTPC.
  Pendent d’inspecció de treball i que infraestructures porti el projecte desenvolupat a la reunió.
 • RPC. Manca de seguretat a portes i recepcions de les comissaries.
  Hi ha un inspector designat al càrrec de comprovar la seguretat de les comissaries i es vol unificar els criteris posteriors per als agents de porta.

C. GESTIÓ DE MATERIAL I PARC MÒBIL

 • RPC. Nova uniformitat.
  Segons administració s’estan canviant totes les uniformitats sempre que els canvis siguin degudament justificats.
 • ARRO. Jaqueta per a l’ARRO i Material per entrades amb risc elèctric.
  De moment no està prevista cap jaqueta per ARRO i s’està estudiant a la Subcomissió de Material la que serà la definitiva. Respecte al material per risc elèctric, no està prevista l’entrega de cap mena de material per aquestes situacions.
 • RPC. Etilòmetres.
  Segons sector de trànsit totes les comissaries tenen els mateixos etilòmetres i es troben en perfecte estat. Són antics i s’aniran renovant quan siguin assignats a la Regió.
 • ABP BAGES-MOIANÈS. Braçalets reflectants.
  Segons Comandaments no n’hi ha per les unitats de paisà, només hi ha una remesa que es troba guardada i s’entrega als agents a l’inici d’un dispositiu i posteriorment es torna a recollir.
 • ABP BAGES. Vehicle 4×4 per al grup rural.
  Es troben pendents de noves licitacions.

E. TEMES OPERATIUS

 • RPC. Denúncies de VG/VD.
  Les denúncies de VG/VD a la regió les han d’agafar les OAC pertinents.
 • ABP BAGES-MOIANÈS. Problemes cobertura Moianès.
  Zones del territori sense cobertura. S’està treballant en aquest problema? La resposta és que s’està comprovant per part de RESCAT.
 • ABP BAGES-MOIANÈS. Declaracions judicials per Webex.
  Cada jutjat és competent per decidir si fa les videoconferències o prefereix fer els judicis orals de manera presencial. CME no pot influir en les decisions judicials.
 • SALA REUS. Problemes funcionament SRC.
  Des de Prefectura s’estan estudiant les millores i són conscients de la gran problemàtica existent.
 • BERGA i SOLSONA. Suport trasllats penitenciaris.
  Les comissaries més petites faran menys trasllats que les grans.
 • RPC. Control detinguts ACD.
  S’està pendent de la nova instrucció per part de la DAS.

Sempre Mossos d’Esquadra