REUNIÓ REGIONAL RPP 24 MARÇ

by | abr. 7, 2021 | COMUNICATS REUNIONS

Us resumim els temes presentats per SME en reunió telemàtica.

1.- Gestió de la crisi del Covid19, material, neteja, i vacunacions:

A la regió de Ponent, des de l’inici de la pandèmia hi ha hagut 110  efectius positius en Covid. Actualment a data de la reunió hi ha 8 efectius que es troben al seu domicili confinats, 5 en quarantena i 12 en situació de personal especial sensible (PES). 

Pel que fa al material de protecció des de la RPP, es segueix distribuint el material a les diferents comissaries en funció de les seves necessitats. Després cada comissaria distribueix el respectiu material assignat.

Abans de l’estiu passat es van incrementar les hores del personal de neteja a les comissaries, i aquest increment es segueix mantenint.

Als vehicles s’hi continuen fent les pertinents neteges, a part, davant excepcionalitats es van desinfectant a demanda operativa.

Respecte les vacunacions, el nombre d’agents activats des de la RPP que han estat vacunats a les dependències de Lleida és de 443. A aquests faltaria sumar-hi els qui ho van fer al CAP respectiu.  En respecte als majors de 55  es té constància que s’està començant a vacunar.

2.- Pla de seguretat dependències: 

Una qüestió urgent en la quan no pararem d’insistir.  

Afortunadament les pilones ja s’han estat col·locant.  Gràcies, JA TOCAVA!!! 

Des dels serveis d’Administració en aquesta reunió no es dóna més informació d’aquests temes, tot esmentant-nos que les actuals vies són mitjançant el Servei de Seguretat Corporativa, òrgan encarregat d’elaborar els informes de necessitats de les comissaries. Arran dels fets de Vic, també s’ha creat una Comissió de Seguretat la qual determina sobretot les necessitats en la seguretat de les façanes.

Actualment, s’han determinat 19 comissaries amb prioritat màxima a Catalunya.

A Ponent, com a la resta de dependències de Catalunya, anem tard !

3.- Parc mòbil:  

Es substituiran els vehicles que finalitzen el rènting. No ens poden aportar més informacions.

Respecte al tema de l’espai als vehicles, sorprenentment manifesten desconèixer la deficiència i ràpidament exposen que això cal tractar-ho al CSSL donat que els serveis regionals no són competents.

4.-Tauletes “tablets”. Insuficiència i problemes:

Reconeixen la insuficiència en nombre  (78 actualment)  Se n’han demanant 64 més. 

Els consten problemes de cobertura amb especial incidència a Lleida.

Manifesten que cal buscar solucions a la cobertura actual i la durada de les bateries.

6.- Nova Uniformitat: 

No poden precisar cap informació a nivell de RPP. Per tant, la informació és la que tenim amb caràcter generalitzat, amb la previsió d’inici de lliurament al segon semestre de 2021.

7.- Antiga SRCO i possibles reformes o novetats comissaria:

Es continua amb la previsió del projecte de reformes, tot i que en l’actualitat no hi ha cap novetat d’informació que s’iniciïn les obres.

Aquestes reformes implicaven entre altres que la Unitat d’Informació anava a l’antiga SRCO, i altres llocs de treball també canviarien ubicació del despatx. 

A la zona de la ORC i dipòsit s’habilitaven 7 nous locutoris d’OAC, 4 dels quals hauran de disposar de ventilació assistida donat que no seran exteriors.

8.- Ordre Públic USC. Material disponible en dependències, estat, i formació.

Totes les comissaries disposen de cascos i escuts antics. Hi ha aprovada una licitació per la compra de material d’ordre públic. (Si preciseu informació més detallada ens contacteu)

Es realitzarà formació de caràcter bàsic en ordre públic adreçada a mossos d’esquadra i a aquelles PL que ho considerin convenient.

9.- Reposició cadires:

Durant el primer semestre del 2020 es van distribuir 33 cadires fixes i 73 amb rodes.

En el segon semestre del 2020 les que es van entregar van ser 5 fixes i 5 amb rodes.

Per aquest semestre de 2021 hi ha demanades 22 cadires fixes i 13 amb rodes.

10.- Cervera. Problemes en sistema calefacció.

Reconeixen que va haver-hi un problema que ara mateix estaria resolt. Es va haver de substituir la bomba i va fallar el cremador de gas, el qual van haver d’arreglar.

11.- Mollerussa. Novetats espai:

Finalment ha estat aprovada la instal·lació de 6 mòduls, cosa que ens alegrem desprès de nombroses gestions de sindicats i comandaments.

A la planta baixa aniran 3 mòduls que donaran cabuda a menjador i vestidor de dones amb 16 armaris, mentre que en una primera planta s’ubicarà una sala polivalent de 25m2 i un despatx de 16m2 amb capacitat per a 2 llocs de treball. L’actual menjador serà un locutori per a denúncies i l’actual vestidor d’homes incrementarà espai amb l’actual de les dones

12.- Altres punts d’interès tractats:

–  Ampliacions vestidors femenins de Tàrrega i Balaguer. A finals de 2020 es va elevar a CSUCOT i està en estudi per veure viabilitat.

– Les Borges Blanques. S’ha arreglat la porta d’entrada i s’han fet els ajustaments en domòtica pel tema anomalies en la calefacció.

– Agents pràctiques. La previsió és que segueixin en el seu destí fins la fi de les pràctiques.

– Dispositiu Escó. Percebrà la remuneració tothom que va treballar aquell dia.

Per acabar, aprofitem per traslladar la felicitació que el cap de la RPP va voler fer pública als equips d’ordre públic i tota la resta d’efectius de moss@s que van realitzar un treball exemplar en els aldarulls viscuts a la regió setmanes endarrere.

Qualsevol dubte o suggeriment no dubtis en contactar-nos.