Romanent horari a fi any policial

by | gen. 25, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Adrecem escrit a SGRH per sol·licitar un aclariment i solució referent al romanent horari.

Des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) i el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL)  hem adreçat escrit a SGRH demanant un aclariment referent al romanent horari.

Ja som a pocs dies de que finalitzi l’actual any policial 2023-2024.  Com la majoria sabem, el romanent d’hores que resta pendent de treballar (borsa de romanent), no pot saltar a l’any policial següent.

La Instrucció 2/2003, de 31 de març, per la qual es regula el procediment de compensació d’hores acumulades pels funcionaris del Cos de Mossos d’Esquadra, estableix el següent:

“Una vegada finalitzi l’any policial la borsa d’hores acumulades es compensarà amb la borsa d’hores de romanent, incorporant-se en el seu cas, la resta d’hores acumulades a les borses del següent exercici”.

Queda clar, que la normativa vigent regula que cal compensar hores de romanent pendents de treballar amb hores acumulades pendents de gaudir. Però també és evident que son els gestors i gestores del temps, en aquest cas, els serveis de planificació de les diferents comissaries de territori, les que han de fer una gestió eficient d’aquestes hores de romanent per tal que en arribar a final d’any policial, aquestes borses estiguin sense hores pendents.

Malauradament, en algunes comissaries no és així. Hi ha situacions que no es planifica treball al treballador/a i es van deixant les hores guardades per si és necessari utilitzar-les més endavant. Després, aquestes hores, no es planifiquen i la persona treballadora que no en te cap culpa, obté un perjudici per aquesta mala gestió dels planificadors i perd les hores acumulades que tenia.

Per tot l’exposat, hem sol·licitat que es donin les instruccions convenients per tal que, en aquells casos en que la bossa de romanent encara no estigui a “zero” a final d’any policial, no es compensi amb la borsa d’hores acumulades si el motiu és perquè no s’hagi planificat treball amb aquestes hores per part de les persones encarregades de la gestió horària.

Considerem que dotze mesos, son més que suficients per poder planificar al treballador/a perquè no acabi l’any policial amb romanent.

SAP-SME Junts, serem millors!