SAP i SME preguntem per les càmeres instal·lades a l’interior dels vehicles de trànsit

by | maig 20, 2024 | COMUNICATS TRÀNSIT

Les dues organitzacions sindicals hem adreçat un escrit a la SGRH humans reclamant informació i claredat sobre aquesta qüestió.

Les Seccions sindicals de trànsit del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem adreçat un escrit a la Subdirecció general de recursos humans (SGRH) reclamant la màxima informació sobre les càmeres que s’han instal·lat a l’interior dels vehicles de la nostra especialitat.

Des d’ambdues organitzacions sindicals hem tingut coneixement que les càmeres interiors dels nous vehicles de trànsit no han estat instal·lades per Rescat. Així mateix tampoc sabem si aquestes càmeres estan connectades a l’emissora i per tant si estan emetent les imatges i àudios del interior del vehicle en temps real mitjançant les emissores dels vehicles amb el programa TRISKEL.

Tenint en compte de les limitacions legals a complir en l’enregistrament d’imatges, des d’ambdues organitzacions sindicals considerem que l’Administració ha de donar la màxima informació possible als especialistes i per tant, hem tornat a reclamar el llibre d’instruccions o la formació imprescindible sobre el funcionament de totes les novetats que s’han incorporat a la nova flota de vehicles.

  1. Qui ha instal·lat aquesta càmera interior als vehicles de trànsit?
  2. Quina és la seva funcionalitat?
  3. Aquestes càmeres interiors estan connectades a les emissores dels vehicles?
  4. Aquesta càmera interior està connectada a alguna font d’alimentació? Quina?
  5. S’estan gravant, emetent, enviant  i difonent imatges i àudios de l’interior del vehicle?
  6. En cas afirmatiu, s’ha informat o demanat permís als especialistes que hi treballen?
  7. Són coneixedors que gravar els especialistes treballadors a l’interior del vehicle està prohibit?
  8. Quines dades, imatges o àudios està enviant la emissora a través del programa TRISKEL a Parc mòbil?
  9. Quan pensen informar i formar de tot això als especialistes i als sindicats representatius?
  10. Es formarà i dotarà als especialistes i als sindicats representatius de llibre d’instruccions de totes les incorporacions que s’han fet als vehicles?

Considerem imprescindible que el Departament d’Interior esvaeixi qualsevol dubte sobre les imatges que (en el cas que així sigui) s’enregistren a l’interior dels vehicles policials i quina és la funció que se li dona.

Per tot plegat, en l’escrit adreçat a la SGRH, SAP i SME hem reclamat que, amb la màxima celeritat possible ens donin resposta a totes les preguntes formulades ja que, en cas de no fer-ho, entendríem que no s’estaria respectant la legalitat vigent la qual cosa ens donaria peu a iniciar els tràmits judicials oportuns contra aquesta situació.

SAP-SME Junts, serem millors!