Seguim denunciant l’incompliment de la normativa en l’atorgament de les vacances

by | febr. 14, 2024 | COMUNICATS ALTRES

SAP i SME presentem un nou escrit denunciant, en aquest cas de manera específica, que l’atorgament de les vacances a UI Blanes no es fa acord a la normativa vigent.

Primer ho vam fer mitjançant escrit de de 15 de desembre del 2023. Després ho vam tornar a denunciar mitjançant comunicat de 12 de gener de 2024. I ara ho tornem a fer en nou escrit, a petició de la pròpia Subdirecció general de recursos humans, de manera específica per a la Unitat d’Investigació de Blanes.

Des del SAP i des de l’SME tornem a denunciar que en algunes destinacions del cos de mossos d’esquadra no es respecta la normativa vigent respecte l’atorgament de les vacances. I en aquest cas ho hem posat en coneixement de la SGRH, respecte UI Blanes.

Recordem que tant l’Acord de 31 de juliol del 2023, com la Instrucció 10/2023 que se’n deriva, recullen que la distribució de les vacances planificades ha de permetre garantir la prestació de treball pel 60% del personal als diferents serveis.  Aquest percentatge s’ha de computar per unitats, escamots o grups que realitzin les mateixes funcions, de manera que es garanteixi el normal desenvolupament del servei”.

No obstant, en aquest cas a UI Blanes, malgrat es podria jugar amb el 40% en l’atorgament de les vacances dels efectius d’aquesta unitat, només s’ha atorgat un màxim del 20% en els respectius cicles. Per tant, no tots els efectius policials podran gaudir de les vacances en els períodes desitjats, malgrat la normativa vigent ho permet.

Des del SAP i des de l’SME recordem que la qüestió de les vacances (i més en el cas de l’especialitat d’investigació) ha estat constantment reclamada i malgrat en principi s’hauria d’haver ampliat fins el 40% el marge per l’atorgament de les vacances, veiem que aquest no és real.

De fet recordem que, tal i com manifestéssim en comunicat de 12 de gener del 2024, la SGRH hauria imposat a les Oficines de suport contemplar la previsió d’un 15% de possible absentisme en cadascun dels cicles i per tant, del 40% només un 25% seria real. Però és que amb el cas d’UI Blanes el tant per cent encara seria inferior (un 20%).

Per tant, des del SAP i des de l’SME anunciem que aquesta serà una de les qüestions que portarem a la propera sessió ordinària del Consell de la Policia convocada per al proper 1 de març del 2024. És per això que com ens posem disposició de totes aquelles destinacions del cos de Mossos d’Esquadra que com a Blanes no s’aplica, al nostre entendre, de manera correcta la normativa vigent.

SAP-SME Junts, serem millors!