Sol·licitem constància de la formació interna

by | nov. 24, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Des de l’SME emplacem la SGRH perquè la totalitat d’agents que rebin i donin formació, vegin reflectida aquesta activitat en el seu expedient personal.

Quan al cos de Mossos d’Esquadra s’assisteix a certes jornades de formació com poden ser les de defensa policial extensible, conducció eficient, actualització de codi penal, incendis, Proderai, tedax, ordre públic…, els/les agents que reben aquesta formació, no obtenen un certificat que acrediti que han rebut aquesta formació, ni tampoc consta a l’expedient dels agents que l’han rebuda.

Segons sembla, el problema esdevé atenent a què no són formacions amb codi curs, ni són tampoc formacions pautades per l’ISPC i tenen la consideració de formacions internes descentralitzades de la PGME.

Per normativa laboral, aquesta formació hauria de constar a l’empresa i, que a més, el treballador/a pogués tenir accés a aquestes formacions rebudes.

El mateix succeeix amb les persones formadores d’aquestes jornades, les quals tampoc tenen cap certificat com a formadors que els podria servir per a currículum, com a mèrit en oposicions. Aquestes formacions no consten enlloc a cap de les parts.

En el cas dels formadors/res, aquest fet, comporta en massa ocasions, situacions de pèrdua de ganes i voluntat a fer aquest tipus de docència, atenint-nos a què després de posar moltes més hores de les que tocaria, a posteriori, no es té cap documental que certifiqui que s’ha impartit aquesta formació.

Davant aquests fets, hem adreçat escrit degudament registrat a la Subdirecció de Recursos Humans per tal que introdueixin aquestes formacions als expedients personals d’aquells agents que les hagin rebut o es rebi un certificat de les formacions internes rebudes, tant per part dels alumnes, com per aquelles persones que han impartit la respectiva activitat formativa.

Sempre Mossos d’Esquadra