VACANCES MOSS@S PRÀCTIQUES 29a PROMOCIÓ

by | set. 1, 2022 | COMUNICATS USC

En data 22 d’agost de 2022, les persones aspirants al cos de Mossos d’Esquadra de la 29a promoció han estat nomenades funcionàries en pràctiques.

Consegüentment, es disposarà de les hores de vacances que resulti en funció del quadrant d’assignació que es tingui i es distribuirà el seu gaudiment de la manera següent:

  • Vacances del període comprès entre el 22/08/2022 i el 31/01/2023.
    El cicle de gaudiment podrà ser a partir del dia 24/10/2022 fins al 31/01/2023.
    Per aquest període li corresponen 80 hores i 23 minuts.
  • Vacances del període comprès entre l’1/02/2023 i la data de finalització del període de pràctiques el 21/08/2023.
    S’exceptua del gaudiment de vacances, el període comprès entre el 19/06/2023 i el 21/08/2023, per tal d’afavorir l’acompliment de la valoració dels períodes de pràctiques.
    En aquest cas, les hores assignades per aquest període són de 99 h i 37 minuts.

Període de sol·licitud:

Les persones funcionàries en pràctiques han de lliurar les seves sol·licituds de vacances per a la primera part de pràctiques abans del dia 30 de setembre de 2022, tot indicant la condició d’agents en pràctiques.

Pel que fa al segon període de vacances, el termini de presentació de sol·licituds serà fins al 31 de desembre de 2022.

Es sol·licitaran mitjançant el respectiu document DAD 17.

En cas de coincidència en l’elecció de les dates de gaudiment de vacances entre persones funcionàries en pràctiques destinades al mateix servei. Aquesta informació es troba disponible a la Intranet del cos de Mossos d’Esquadra.

Les oficines de suport són les responsables de vetllar perquè les persones funcionàries en pràctiques arribin al mínim d’hores necessàries per poder ser valorades en tots els períodes de pràctiques.

Sempre Mossos d’Esquadra