TEMARI DEL CURS – ATRACAMENTS I ROBATORIS VIOLENTS | ATRACOS Y ROBOS VIOLENTOS

Objectius
Metodologia de el curs
Avaluació

 

1. Robatoris amb violència i intimidació
2. Operativa de la investigació
3. perpetració de l’atracament. Actuacions bàsiques.
4. Diligències Policials inicials.
5. La investigació.
6. Les tipologies d’atracaments.
7. Novetats jurisprudència