Bàsic de maltractament animal en l’àmbit penal | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

1. INTRODUCCIÓ. ORIGEN NORMATIU DEL MALTRACTAMENT ANIMAL

EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA CONSIDERACIÓ CAP ALS ANIMALS

2. LA RELACION ENTRE MALTRACTAMENT ANIMAL AMB LA VIOLÈNCIA INTERPERSONAL

INTRODUCCIÓ

CARACTERÍSTIQUES COMUNES DE LA PERSONALITAT DEL MALTRACTADOR D’ANIMALS

3. MALTRACTAMENT ANIMAL A ESPANYA. TIPUS DELICTIUS

REGULACIÓ JURÍDIC-PENAL

BÉ A PROTEGIR

QUE ANIMALS SÓN PROTEGITS?

SUBJECTES ACTIUS-¿QUI POT COMETRE AQUESTS DELICTES?

CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DEL MALTRACTAMENT I / O ABANDONAMENT D’ANIMALS DOMÈSTICS

TIPUS DELICTIUS

L’ACCIÓ D’ABANDONAR

CONDICIONS EN QUÈ POT PERILLAR LA SEVA VIDA O INTEGRITAT

AGREUJANTS: 337.2 CP

MESURES CAUTELARS: 339 CP I ART. 13, 282, 770 DE LA LECRIM

CONCLUSIONS PROCÉS-PENALS

4. PRIMERES DILIGÈNCIES AL MALTRACTAMENT ANIMAL

L’ENTRADA AL DOMICILI EN ELS DELICTES DE MALTRACTAMENT ANIMAL

CONSENTIMENT DEL TITULAR

AUTORITZACIÓ JUDICIAL

DELICTE FLAGRANT

SUPÒSIT ADMINISTRATIU DE LA LLEI 4/2015

L’ATESTAT AL MALTRACTAMENT ANIMAL

LA “NO ACTUACIÓ POLICIAL” DAVANT EL MALTRACTAMENT ANIMAL

JURISPRUDÈNCIA

LA FISCALIA GENERAL DE L’ESTAT, CREACIÓ DEL FISCAL DE SALA MEDI AMBIENT I URBANISME

5. ANNEX

Fiscalia General de l’Estat. Delicte de maltractaments a animals en el Codi Penal

Acta A37 desencaixonament de toros

Acta A38 Reconeixement de braus post mortem

Acta A39 Reconeixement de braus

Acta A41 finalització d’espectacle taurí

Acta A42 Reconeixement de cavalls en un espectacle Taurí

Acta A49 DESINFECCIÓ d “Estris

Acta A50 Recollida arponets de vegis i de les banderilles

Acta A72 inspecció Nuclis zoològics

 

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Introducció bàsica a l’antropologia forense | 25h

Amb aquest curs es pretén que l’alumne conegui diversos mitjans d’identificació de què disposen els cossos policials per identificar les persones i també per poder aportar indicis de participació d’un individu en concret en un fet delictiu.

Intervencions en espais públics II | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Delictes contra la llibertat sexual | 25h

Hi ha nombroses crítiques sobre aquesta regulació, que no acaba d’agradar els estudiosos de la matèria, sobretot per les diferències amb altres normatives del nostre entorn europeu pel que fa als fets penats i les penes que els corresponen, amb tot les revisions que s’han realitzat durant l’any 2022[2] s’han adaptat aquestes penes, tot i que la modificació més significativa ha consistit a eliminar el delicte d’abús sexual, i ara passa a considerar-se delicte d’agressió sexual qualsevol acte contra la llibertat sexual d’una persona realitzat sense el seu consentiment..

Anar al Campus