TEMARI DEL CURS – MALTRACTAMENT ANIMAL EN L’ÀMBIT PENAL | MALTRATO ANIMAL EN EL ÁMBITO PENAL

Objectius
Metodologia
Avaluació

1. INTRODUCCIÓ. ORIGEN NORMATIU DEL MALTRACTAMENT ANIMAL
EVOLUCIÓ HISTÒRICA DE LA CONSIDERACIÓ CAP ALS ANIMALS
2
. LA RELACION ENTRE MALTRACTAMENT ANIMAL AMB LA VIOLÈNCIA INTERPERSONAL
INTRODUCCIÓ
CARACTERÍSTIQUES COMUNES DE LA PERSONALITAT DEL MALTRACTADOR D’ANIMALS
3. MALTRACTAMENT ANIMAL A ESPANYA. TIPUS DELICTIUS
REGULACIÓ JURÍDIC-PENAL
BÉ A PROTEGIR
QUE ANIMALS SÓN PROTEGITS?
SUBJECTES ACTIUS-¿QUI POT COMETRE AQUESTS DELICTES?
CARACTERÍSTIQUES ESSENCIALS DEL MALTRACTAMENT I / O ABANDONAMENT D’ANIMALS DOMÈSTICS
TIPUS DELICTIUS
L’ACCIÓ D’ABANDONAR
CONDICIONS EN QUÈ POT PERILLAR LA SEVA VIDA O INTEGRITAT
AGREUJANTS: 337.2 CP
MESURES CAUTELARS: 339 CP I ART. 13, 282, 770 DE LA LECRIM
CONCLUSIONS PROCÉS-PENALS
4. PRIMERES DILIGÈNCIES AL MALTRACTAMENT ANIMAL
L’ENTRADA AL DOMICILI EN ELS DELICTES DE MALTRACTAMENT ANIMAL
CONSENTIMENT DEL TITULAR
AUTORITZACIÓ JUDICIAL
DELICTE FLAGRANT
SUPÒSIT ADMINISTRATIU DE LA LLEI 4/2015
L’ATESTAT AL MALTRACTAMENT ANIMAL
LA “NO ACTUACIÓ POLICIAL” DAVANT EL MALTRACTAMENT ANIMAL
JURISPRUDÈNCIA
LA FISCALIA GENERAL DE L’ESTAT, CREACIÓ DEL FISCAL DE SALA MEDI AMBIENT I URBANISME
5. ANNEX
Fiscalia General de l’Estat. Delicte de maltractaments a animals en el Codi Penal
Acta A37 desencaixonament de toros
Acta A38 Reconeixement de braus post mortem
Acta A39 Reconeixement de braus
Acta A41 finalització d’espectacle taurí
Acta A42 Reconeixement de cavalls en un espectacle Taurí
Acta A49 DESINFECCIÓ d “Estris
Acta A50 Recollida arponets de vegis i de les banderilles
Acta A72 inspecció Nuclis zoològics

BIBLIOGRAFIA