Comissió Permanent de Segona Activitat de 26 de juny de 2023

by | juny 26, 2023 | COMUNICATS SALUT LABORAL

Avui s’ha reunit la Comissió Permanent de Segona Activitat (COPSA) del cos de mossos d’esquadra. Des del SAP-SME-FEPOL us fem un resum dels punts que s’hi ha tractat.

Primer.- En relació a segona activitat.

  • Des del SAP-SME-FEPOL hem tornat a reclamar que, en compliment dels compromisos adquirits per la presidenta de la COPSA en sessions anteriors, se’ns faciliti tota la informació relativa a les persones membres del cos de mossos d’esquadra que es troben en situació de segona activitat i no l’han sol·licitada (tant per destins com per categories). Per part de la Tècnica sí que se’ns ha comunicat que qui més peticions té de 2a activitat és APEN, seguit d’USC i Trànsit.
  • Per altra banda, les nostres organitzacions sindicals han tornat a insistir en la necessitat d’actualitzar el catàleg de places de segona activitat.
  • Així mateix, SAP-SME-FEPOL hem reclamat a la presidenta de la Comissió per l’estat del treball i conclusions del grup de treball de més de vint (20) persones del CME que es va constituir amb l’objectiu d’aclarir i modificar les funcions a fer en situació de segona activitat. Sobre aquesta qüestió se’ns comunica que encara falta que algunes destinacions enviïn els seus resums. Serà llavors quan (una vegada es rebin tots els resums) que es pugui extreure conclusions i se’ns facin arribar.
  • Pel que fa a la formació que han de rebre els comandaments del cos per una millor gestió de passi a la segona activitat, si bé és cert que s’han fet reunions, a hores d’ara no s’ha fet cap mena de formació tal com així s’havia reclamat. A aquest efecte la Tècnica manifesta que si convé en faran més de reunions (formatives) als comandaments.
  • Des del SAP-SME-FEPOL en més d’una ocasió hem demanat que es valori la possibilitat que les persones que es troben en situació de segona activitat per causes mèdiques tinguin la possibilitat de participar en convocatòries de promoció i provisió. A hores d’ara l’Administració es mostra contrària a aquesta petició (especialment en promoció) si bé podria considerar-se per alguna especialitat.

Segon.- En relació als tècnics de suport no policial (TSNP).

  • Des del SAP-SME-FEPOL tornem a insistir en la necessitat que davant la jubilació d’un TSNP, la plaça que deixa lliure, no s’extingeixi i pugui ser aprofitada per alguna altra persona TSNP mitjançant un mini concurs. No obstant la lògica de la petició, la presidenta de la COPSA continua mostrant-se contrària a aquesta petició.
  • Denunciem que actualment encara hi ha persones que estan esperant la seva plaça i que l’INSS encara no les hi ha fet la resolució. Sobre aquestes persones, l’Administració ens informa que, si la data de la resolució és posterior a la publicació de la modificació del Decret de Segona Activitat (febrer d’enguany) la plaça que se li assignarà no serà de TSNP, sinó de 2a activitat.

Aquestes han estat les qüestions tractades a la reunió d’avui. SAP-SME-FEPOL resten a disposició de la seva afiliació per resoldre dubtes que es puguin originar.

SAP-SME Junts, serem millors!