Durant aquests dies ens arriben notícies en relació amb les amenaces de mort que s’estan fent a polítics, alts càrrecs, etc., amb l’enviament de cartes que contenen bales en el seu interior. Des de l’SME condemnem rotundament aquestes amenaces de mort. Esperem que no es tornin a repetir i ens solidaritzem amb les víctimes de les citades amenaces. Dit això, és important visibilitzar que, cada any, molts [email protected] rebem amenaces de mort i, en moltes ocasions, l’única resposta que rebem és que hem d’aguantar aquestes amenaces perquè van lligades a la nostra professió.

Per tant, esperem que, quan un [email protected] sigui amenaçat de mort, la Generalitat emprengui les accions penals oportunes contra els qui realitzen les amenaces i que la justícia doni exemple per tal que no surti tant “barat” amenaçar policies (uns 60 euros).

Quan als [email protected] se’ns amenaça de mort, no ens posen escortes ni se’ns dóna cap suport administratiu, com sí que passa en el cas dels polítics. La nostra aspiració és que tots els ciutadans que som amenaçats de mort siguem tractats en igualtat de condicions per part de la justícia, ja que malauradament no és així.

Com dèiem a l’inici, condemnem rotundament les amenaces de mort que s’estan produint aquests dies!