TEMARI DEL CURS – DELINQUÈNCIA I TRASTORNS PSÍQUICS ( teories, eximents, …) | DELINCUENCIA Y TRASTORNOS PSÍQUICOS

Introducció
Objectius
Metodologia
Avaluació

1. Teoria deL delicte
2. eximent complet en l’actualitat i els seus antecedents.
3. La plena afectació psíquica a la comissió de delicte
4. Mesures de Seguretat Privatives i no Privatives.
5. Anàlisi de les mesures de seguretat
6. Anàlisi sobre la reincidència en els delinqüents que han complert pena d’internament psiquiàtric.
7. Conclusions.

Glossari
Bibliografia