Denunciem davant inspecció de treball les condicions dels instructors de tir

by | jul. 26, 2023 | COMUNICATS SALUT LABORAL

Ambdues organitzacions sindicals hem denunciat les deficiències en vestuari, temperatures i humitats que es donen a les galeries.

Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem rebut diverses queixes de les persones membres del cos de mossos d’esquadra que realitzen funcions d’instructors de tir.

Per l’especificitat de les tasques que realitzen, els instructors i les instructores de tir del cos de mossos d’esquadra queden exposades de manera continuada a diferents contaminants químics i metalls pesants que es generen a l’interior de les galeries de tir, després de cadascuna de les sessions d’entrenament.

En aquest sentit, les dues organitzacions sindicals hem presentat denúncia davant la Inspecció de Treball de la Seguretat Social reclamant la seva intervenció per tal que es pugui garantir la seguretat i salut de les persones que realitzen la seva activitat ordinària a les galeries de tir, ja que (entre d’altres qüestions) els instructors i les instructores de tir fan servir una granota (que la renta la DGP una vegada cada 15 dies)  que no compleix amb la normativa vigent.

A aquest efecte, des del SAP-SME-FEPOL considerem que caldria dotar a aquests efectius concrets d’una indumentària específica (pantalons operatius i samarreta) la qual caldria rentar després de realitzar les funcions corresponents.

Alhora, seria convenient que aquests efectius policials tinguessin un espai annex a les instal·lacions de tir on poguessin dipositar la seva roba operativa, per tal que així, s’evités que aquesta quedés guardada a l’interior dels armariets particulars dels instructors i de les instructores de tir.

Recordem que en la mateixa denúncia presentada a Inspecció de Treball, des del SAP-SME-FEPOL considerem imprescindible que les galeries de tir compleixin amb les condicions que marca la normativa sobre temperatures i humitats (argument de més per dotar-los de roba específica).

Per tot plegat les dues organitzacions sindicals us instem a considerar les nostres propostes i actuar de manera diligent en la seva implementació.

SAP-SME Junts, serem millors!