Denunciem davant la Inspecció de Treball l’extralimitació de Quironprevención

by | abr. 8, 2024 | COMUNICATS SALUT LABORAL

Denunciem que aquesta empresa contractada per Interior, davant processos d’adaptacions de llocs de treball, requereixi proves mèdiques als efectius policials indistintament sense causa o motiu justificat.

El Decret 246/2008, de 16 de desembre, sobre regulació de la situació administrativa especial de segona activitat en el cos de mossos d’esquadra, determina el procediment d’adaptació del lloc de treball.

A l’inici del 2024, el Departament d’Interior va contractar el servei de vigilància de la salut a l’empresa privada Quironprevención a fi que aquesta pogués valorar les diferents persones membres del cos de mossos d’esquadra que demanaven (per qüestions mèdiques) adaptar els seus respectius llocs de treball.

Des de llavors, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i el Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) hem detectat que Quironprevención ha sol·licitat de forma indistinta per a totes les persones que han reclamat una adequació del seu lloc de treball, proves analítiques de sang, d’orina i d’altres que en cap cas són d’interès per a concedir o denegar, la petició sol·licitada.

Per aquest motiu, des d’ambdues organitzacions sindicals hem comunicat aquests extrems (mitjançant denúncia) a la Inspecció de Treball de la Seguretat Social. Al respecte considerem que, en compliment de la legislació vigent, els delegats i les delegades sindicals de prevenció de riscos hauríem d’haver estat informats cosa que en cap cas s’ha produït.

Alhora, considerem que en cap cas es pot obligar a fer les proves sol·licitades sense el consentiment de les persones afectades més quan algunes d’elles han hagut d’assumir un desplaçament (en dejú) de més de 300 quilòmetres.

Creiem per tant (i així ho hem denunciat) que Quironprevención s’està extralimitant en les seves funcions, incomplint així el que determina l’article 3.3 del Reial Decret 843/2011 el qual deixa claríssim que “ no s’inclou entre les activitats a desenvolupar pels serveis sanitaris dels serveis de prevenció, la realització d’exploracions i proves no relacionades amb el risc laboral específic de les tasques assignades a les persones treballadores”.

Per tot plegat, des del SAP i des de l’SME hem instat a la Inspecció de Treball per tal que requereixi al Departament d’Interior a paralitzar de forma immediata l’extralimitació de Quironprevención, la qual ha de gestionar les sol·licituds sobre adaptacions de llocs de treball, en virtut dels informes que aporten les persones afectades realitzats pels metges i especialistes del sistema de salut.

SAP-SME Junts, serem millors!