TEMARI DEL CURS – ELS DELICTES D’ODI I DISCRIMINACIÓ | LOS DELITOS DE ODIO Y DISCRIMINACIÓN

Índex
Objectius
Metodologia del curs
Avaluació

1. Introducció
2. Naturalesa jurídica dels delictes d’odi
3. La conducta típica
3.1. Agreujant de l’art. 22.4 CP 
3.2. El delicte de l’art. 510.1.a)
3.3. El delicte de l’art. 510.1.b)
3.4. El delicte de l’art. 510.1.c)
3.5. El delicte de l’art. 510.2.a)
3.6. El delicte de l’art. 510.2.b)
3.7. El delicte de l’art. 510.3
3.8. El delicte de l’art. 510.4
4. El bé jurídic a protegir
5. Subjecte passiu dels delictes d’odi
6. La discriminació
7. Criteris generals per a valorar el mòbil d’odi
8. Discurs de l’odi i llibertat d’expressió
9. Bibliografia