Els delictes d’odi i discriminació | 25h

FORMACIÓ CURSOS

Continguts

Contingut del Curs

1. Introducció

2. Naturalesa jurídica dels delictes d’odi

3. La conducta típica

3.1. Agreujant de l’art. 22.4 CP

3.2. El delicte de l’art. 510.1.a)

3.3. El delicte de l’art. 510.1.b)

3.4. El delicte de l’art. 510.1.c)

3.5. El delicte de l’art. 510.2.a)

3.6. El delicte de l’art. 510.2.b)

3.7. El delicte de l’art. 510.3

3.8. El delicte de l’art. 510.4

4. El bé jurídic a protegir

5. Subjecte passiu dels delictes d’odi

6. La discriminació

7. Criteris generals per a valorar el mòbil d’odi

8. Discurs de l’odi i llibertat d’expressió

9. Bibliografia

Cerca un curs

Més cursos de 25 hores

Mètode OSINT d’investigació. Nivell bàsic | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Intervencions en espais públics I | 25h

El curs que es presenta és un curs en línia, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge a través de la interacció i el treball cooperatiu. Així, s’aconsegueix un aprenentatge profund i flexible, sense barreres d’espai ni temps, des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.

Metodologia aplicada a la comunicació de males notícies | 25h

El curs que es presenta és un curs online, que segueix un model pedagògic basat en l’autonomia de l’estudiant, que és qui gestiona el seu temps i construeix el seu propi itinerari d’aprenentatge mitjançant la interacció i el treball cooperatiu.

Anar al Campus