És hora de cobrar!!!

by | gen. 29, 2024 | COMUNICATS ALTRES

Reclamem al Departament d’Interior que es deixi d’excuses i acceleri els mecanismes per efectuar els pagaments pendents.

Les persones treballadores de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra, portem des del passat 26 de setembre del 2023 sense cobrar tot un seguit de retribucions. Entre aquestes hi ha:

  • Nits efectivament treballades.
  • Complement per treball en caps de setmana.
  • Festius assenyalats treballats.
  • Guàrdies no presencials i presencials realitzades.
  • Assistència a Judicis.
  • Altres Indemnitzacions per raó de servei.
  • A aquests preceptes, hi hem de sumar el 2% d’increment previst inicialment per als treballadors/res de la Funció Pública per aquest 2024, que també està pendent de pagament.

El lema “ÉS HORA DE COBRAR”, els sindicats SAP-FEPOL i SME-FEPOL ja el vam reclamar a les concentracions realitzades davant de la Generalitat de Catalunya el passat 12 d’Abril de 2023 per tal de negociar millores pel nostre col·lectiu.Unes millores que fins a l’actualitat, no han arribat ni de lluny al que ens pertoca.

L’Acord de 31 de juliol de 2023 que els sindicats SAP-FEPOL i SME-FEPOL no vam signar, era un acord que sols recollia una part de les millores i quedava molt lluny del que ens mereixem tots i totes. No sols això, com ja vam exposar, l’Acord era ambigu, amb parts de redactat dubtoses i interpretatives que podien generar retallades de drets. Un Acord on NO es deixava constància escrita dels terminis per als pagaments d’indemnitzacions per treball nocturn, judicis, …, cosa que si teníem en els acords de 2003 i 2008. Un fet aquest, que ja està portant a que companys/es ens mostrin la seva negativa a treballar nits, festius, assistir a judicis, i un llarg etcètera, si no s’estableixen clarament les pautes indemnitzatòries en tots els casos.

Com diem, cada dia ens arriben més ítems negatius i malestar per part del col·lectiu fruït de qüestions relatives a aquest últim acord. Un Acord, del qual es va crear una Taula de seguiment on hi ha representada l’Administració i els sindicats que si van signar. Una taula en la que hi observem una opacitat preocupant i on ja s’hi han començat a restringir millores del propi Acord, com poden ser per exemple:

  • La minora en els percentatges de persones que puguin gaudir de vacances en els períodes.
  • Què la pràctica totalitat de judicis siguin via Webex i a realitzar des de les comissaries.
  • Aplicar ítems molt restrictius en la mobilitat geogràfica per fill o filla menor de 2 anys a càrrec.

Des de SAP-FEPOL i SME-FEPOL, no ens cansarem de treballar per l’assoliment de millores laborals. Remarcar que en funció de com esdevingui la situació en els propers dies, des d’aquests sindicats, és força possible que fem una nova crida al col·lectiu per emprendre accions reivindicatives.

Mentrestant, sol·licitem al Departament d’Interior, que de manera urgent i sense més demora pagui les nòmines integres. No hi ha excuses que valguin.

SAP-SME Junts, serem millors!