Imputació Hores AIC

by | juny 17, 2022 | COMUNICATS INVESTIGACIÓ

En relació amb la problemàtica en les imputacions horàries a l’AIC de Girona, on vam observar i denunciar que s’imputava com a perllongament o reincorporació, jornades planificades de treball amb l’objectiu d’estalviar-se els coeficients correctors de finals d’any, ens informen que han revisat les imputacions dels darrers 2 anys, concretament 2021 i 2022 i, efectivament, han observat que s’han produït diverses “incidències” en les imputacions dels efectius d’aquesta Àrea.

Ens manifesten que han donat directrius per tal que s’imputin els horaris de manera correcta i que una vegada solucionada la incidència, ja s’estan imputant correctament les planificacions dels efectius. Es comprometen a revisar i modificar individualment els fulls dels efectius de l’Àrea del passat any policial 2021-2022.

El Cap de RRHH ens dona la raó sobre que existeix també un coeficient compensatori per les hores treballades i que s’aplica en el moment del tancament de l’any policial, i fa una explicació de la manera de fer la imputació d’aquests coeficients.

A la pregunta de si la imputació errònia del planificat durant aquests darrers anys pot afectar en contra del treballador en aquests coeficients multiplicadors, manifesta que efectivament les “incidències” detectades poden haver resultat afectades pel que fa a aplicar els coeficients correctors al final d’any, i que aquest fet, ha pogut anar en contra del treballador/a i a favor de l’Administració.

Des del sindicat, es demana que s’informi del tràmit a seguir pels efectius afectats per tal de poder sol·licitar els fulls horaris dels darrers anys i, que informin de quants anys es poden sol·licitar de l’històric horari. Manifesten que des del servei d’Administració poden facilitar només els dos darrers i, que cada treballador/a ho ha de fer entrant el corresponent escrit de sol·licitud adreçat a l’Administració. No donen facilitat perquè es pugui realitzar aquest tràmit.

L’Administració reconeix “incidències” en les imputacions en els darrers dos anys, però que no volen de mutu propi revisar més enllà de l’any policial 2020-2021.

Durant anys s’ha estat produint una mala imputació horària amb l’objectiu de no aplicar coeficients correctors. Un cop descoberts aquests fets, des de l’Administració es reconeix aquesta “Incidència/anomalia” i ofereixen un acord de mínims, concretament revisar el darrer any i prou. Evidentment, des de l’SME mostrem el nostre absolut desacord i sol·licitem que aquesta revisió s’estengui al màxim d’anys revisables.

Antigament, un problema amb les imputacions ja va afectar el servei ARRO i es va solucionar anant al contenciós administratiu. Per tant, recordem la necessitat de revisar els fulls d’hores dels serveis en els quals us troben adscrits, sobretot els efectius en horaris especials per tal de poder efectuar les posteriors gestions.

Sempre Mossos d’Esquadra