TEMARI DEL CURS – INTRODUCCIÓ A LA DACTILOSCÒPIA | INTRODUCCIÓN A LA DACTILOSCOPIA

Objectius
Metodologia de el curs
Avaluació

1. Introducció
2. Fonaments de la identificació dactiloscòpica
3. Mètode dactiloscòpic d’Oloriz (espanyol)
4. Quants punts són requerits per atribuir judicialment la identitat de 2 petjades d’un mateix individu?
5. Sistema dactiloscòpic espanyol
6. Fórmula dactiloscòpica o decadactilar
7. Tècnica de presa d’impressions dactilars a persones vives
8. Tècnica de presa d’impressions dactilars a cadàvers
9. Conclusions

Bibliografia