TEMARI DEL CURS – INTRODUCCIÓ A LA PIROTÈCNIA DES DE LA PERSPECTIVA POLICIAL | INTRODUCCIÓN A LA PIROTECNIA DES DE LA PERSPECTIVA POLICIAL

Objectius
Metodologia
Avaluació

1. Introducció
2. EXPLOSIUS CLASSE 1. MATÈRIES PIROTÈCNIQUES I ELS SEUS TRANSPORTS
3. NORMATIVA GENERAL D’ESTUDI DE LES MATÈRIES PIROTÈCNIQUES I ELS SEUS ESPECTACLES
4. DEFINICIÓ DE LES DIVISIONS
Assignació de la pirotècnia a les divisions de risc
Transport de pirotècnia per particulars
5. HOMOLOGACIONS D’EMBALATGES
6. TRANSPORT EN QUANTITATS EXCEPTUADES I LIMITADES
7. Tractament electrònic d’informació. TEI. Codi QR
8. Els “twist Lock” estiba i càrrega contenidor
Disposicions relatives als conductors
documentació
L’ESTIBA DE LA CÀRREGA I LA SEVA SEGURETAT EL RD 563/2017 I L’EN 12195
La seguretat en la càrrega de productes pirotècnics
L’ITC 8
BOE ITC 8

Bibliografia