TEMARI DEL CURS – LA PRESA DE DADES I INSPECCIÓ OCULAR TÈCNIC POLICIAL AL ​​ACCIDENT DE TRÀNSIT | LA TOMA DE DATOS E INSPECCIÓN OCULAR TÉCNICO POLICIAL EN EL ACCIDENTE DE TRÁFICO

Contenido

1. Introducció als accidents de circulació
1.1. Concepte d’accident de circulació
1.2. Classificació dels accidents
1.3. Concepte d’investigació d’accident de circulació
1.4. Causes de l’accident
1.5. Fases de la investigació de l’accident de circulació
1.6. Fases de l’accident
1.7. Temps de reacció
2. Recollida d’informació en el lloc de l’accident
2.1 La configuració de la via i el medi com a font d’informació
2.2 Empremtes i vestigis
2.2.1 De pneumàtic
2.2.2 Marques
2.2.3 Restes biològics
2.2.4 Altres empremtes i restes
2.3 El vehicle com a font d’informació
2.4 La persona com a font d’informació
2.4.1. L’examen circumstancial com a font d’informació
2.4.2. Informació verbal
3. Registres visuals
3.1 Reportatge fotogràfic
3.2 El pla
3.2.1 Registre de dades a el plànol
3.2.2 Mètodes de representació gràfica
4. Models d’actes de referència