“PER LA SEGURETAT PÚBLICA”: PRESIDENT ENS ESCOLTA? (IV)

by | oct. 15, 2021 | COMUNICATS ALTRES


Les organitzacions sindicals del cos de Mossos d’Esquadra, de les Guàrdies Urbanes i de les Policies Locals convocants de la manifestació per la defensa de la seguretat pública prevista a Barcelona per al proper 23 d’octubre, en el seu primer comunicat van reclamar la necessitat de reunir-se amb els Grups Parlamentaris d’Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, amb el Conseller d’Interior i amb el President de la Generalitat.


A l’efecte, i des del 4 d’octubre, totes les organitzacions sindicals hem traslladat als Grups Parlamentaris esmentats quin és l’estat d’ànim dels cossos que formem part de la Policia de Catalunya, així com també hem negociat amb el Conseller d’Interior una sortida consensuada a la crisi de seguretat pública que des de fa massa temps venim patint.

No obstant, de les tres reunions demanades, n’hi ha una que fins avui no hem obtingut resposta. De la carta adreçada al Molt Honorable President de la Generalitat, cap dels sindicats convocants en sabem res!

En aquest sentit, els col·lectius professionals a qui representem no els agradaria tenir la sensació que el comandament suprem del cos de mossos d’esquadra i primera autoritat de Catalunya dona l’esquena a la situació que ve patint el servei de seguretat pública.

Considerem de manera ferma que les persones que formem part dels cossos policials, per boca de qui els representen, mereixen poder traslladar al President de la Generalitat la gravetat per la qual passa el servei de seguretat pública. Mereixen poder traslladar al President de la Generalitat el cansament patit per la constant instrumentalització política i mereixen poder traslladar-li la necessitat urgent, de deixar els cossos policials, fora de la confrontació política.

De no produir-se aquesta reunió, les organitzacions convocants de la manifestació del proper 23 d’octubre, creiem que s’estarà enviant als nostres respectius col·lectius un missatge clar: la crisi de seguretat no és una qüestió de primer ordre per al nostre President.


Per tant, a gairebé una setmana de la manifestació i amb aquest nou comunicat, totes les organitzacions que venim actuant en unitat d’acció tornem a reclamar (tal i com féssim en el primer dels comunicats, així com també en la reunió mantinguda el passat 8 d’octubre amb el Conseller d’Interior) la necessitat de reunir-nos amb el President de la Generalitat.

Per respecte, per dignitat i per la importància d’un servei públic de qualitat no podem permetre que se segueixi menyspreant la Seguretat Pública i aquest és un missatge que el MHP ha de rebre de manera directa i per boca d’aquells que a dia d’avui representem els col·lectius professionals.


PER RESPECTE I DIGNITAT!