Poques hores després de la petició de reunió al Conseller d’Interior feta per part de totes les
organitzacions sindicals representatives, ja hem obtingut resposta.

Demà diumenge, 21 de febrer, hem estat convocats d’urgència amb el Conseller d’Interior.

Del que en surti d’aquesta reunió, informarem puntualment tant bon punt finalitzi.