Reunió de la Regió Policial del Camp de Tarragona de 7 de març del 2024

by | març 8, 2024 | COMUNICATS REUNIONS

En la reunió celebrada ahir, SAP i SME hem presentat i defensat els punts de manera conjunta.

Ahir es va celebrar la reunió regional de la RP del Camp de Tarragona a qual hi van assistir el comandaments operatius, els serveis d’administració i les organitzacions sindicals representatives. Des del Sindicat Autònom de Policia (SAP-FEPOL) i des del Sindicat de Mossos d’Esquadra (SME-FEPOL) us fem un resum dels punts que es van tractar.

Primer.- Administració.

En referència a la distribució de vehicles a la regió se’ns informa que ve donada des de Prefectura i que ja es té en compte els vehicles s’han de substituir abans per la quantitat de kilòmetres que porten. A la vegada ens comenten que de moment hi ha un 4×4 a la regió, el qual ha estat a la Unitat Regional de Medi Ambient.

Sobre les obres de millora de la CD de Salou ens comuniquen que en dues setmanes s’executarà el projecte i que en vuit es preveu que finalitzi. El Cap d’Administració ens diu que els mòduls estaran de manera provisional i, una vegada acabin les obres els retiraran.

Sobre la pregunta de si finalment ARRO s’ubicarà a GAVARRES, el Cap d’Administració ens confirma que sí. No obstant el projecte no té una data, malgrat està tot molt avançat perquè així sigui.

Denunciem que la porta d’accés de l’OAC de la CD DE SALOU novament està espatllada. L’administració serà qui es farà càrrec i la canviaran, però no tenen data.

En referència als vestuaris de la CP el Catllar ens diuen que han fet la consulta a l‘OPEC.  S’atribueix la causa al fet que algú deixa les finestres obertes. A dia d’avui el problema està solucionat.

En relació a la queixa generalitzada sobre els fulls d’hores de diferents unitats de la regió (UI, URPA, ARRO, etc..) el Cap d’Administració comenta que cada inici d’any policial hi ha un pic de feina per poder introduir tots els horari i el personal administratiu és el que és. A data d’avui tot està introduït (de no ser així ens ho feu saber).

Se’ns informa que per criteris TIC a l’ABP Vendrell no li toca FOTOCOPIADORA. En quan a la MULTIFUNCIÓ per a UI Tarragona se’ns diu que no han rebut cap informa que justifiqui aquesta necessitat. Des de SAP i SME insistirem sobre aquesta qüestió.

Respecte la denúncia de SAP i SME (amb comunicat inclòs) d’acumulació de marihuana a la Comissaria de Cambrils la droga es va retirar de manera immediata. Els Caps son coneixedors de la problemàtica, però sense més eines i si no canvia res, no poden fer més del que fan.

Denunciem novament l’estat de les cadires de la Sala 112 de Reus. Qüestió que també vam denunciar a la reunió de Sales del 4 de març. Ens tornen a dir que si una cadira està malmesa es farà el canvi mentre hi hagi romanent al magatzem de Tarragona.

En quan al cablejat de la mateixa Sala 112, després de tornar-ho a denunciar, el Cap d’Administració ens assegura que parlarà amb el Cap de la Sala per poder posar solució. Recordem que aquesta és una qüestió regulada per la llei de seguretat i salut laboral i per tant és d’obligat compliment solucionar-ho.

Segon.- Regió.

En quan a la nova Comissaria de Torredembarra, després de les nostres preguntes se’ns informa que s’inaugurarà el proper dia 5 d’abril. Es recorda que es poden presentar currículums en l’oferiment fins el 10 de març. No saben el número d’efectius i la informació encara no es té tota. Des del SAP i des de l’SME demanem celeritat i claredat en la informació, així com també transparència en el procés.

Respecte la manca d’efectius a l’ARRO (agents i caporals) els Caps de la regió són coneixedors d’aquesta qüestió. No obstant no ens poden donar cap resposta.

Des del SAP i des de l’SME seguim reclamant hores extraordinàries per a les Unitats d’Investigació. L’Administració ens dona la mateixa resposta de sempre: no hi ha més hores que les del POE Antiterrorisme.

Sobre els despatxos requeriments de l’ABP de Tarragona i de la UOM, SAP i SME hem visitat els dos espais i s’ha realitzat un informe que s’enviarà al Cap de la Regió i al Cap dels Serveis d’Administració. Des d’ambdues organitzacions sindicals hem comprovat i corroborat (qüestió que es va avançar a la reunió) que no es compleixen les condicions laborals que per normativa s’exigeixen. Donades les nostres afirmacions se’ns comunica que miraran per habilitar llocs i despatxos adients a les funcions dels efectius policials afectats.

Aquestes han estat les qüestions tractades a la reunió. Per més informació podeu posar-vos en contacte amb la xarxa de delegats i delegades sindicals que SAP i SME tenim a les comissaries.

SAP-SME Junts, serem millors!