SOL·LICITEM QUE ES CANVIÏN ELS LÍMITS GEOGRÀFICS PER A LES DIETES

by | maig 26, 2022 | COMUNICATS ALTRES

Hem sol·licitat per escrit a la Subdirecció General de Recursos Humans, que es modifiqui la Instrucció d’indemnitzacions per raó de servei del 2013.

El 10 d’agost de 2008 va entrar en vigor el Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei.

El 2013, gairebé 5 anys després de l’entrada en vigor de l’anterior Decret, en el context d’una profunda crisi econòmica, es va dictar la Instrucció 8/2013, de 27 de març, sobre criteris d’aplicació al cos de Mossos d’Esquadra del Decret 138/2008, de 8 de juliol, d’indemnitzacions per raó del servei.

En aquella Instrucció del 2013, es van canviar diversos requisits per poder tenir dret a les indemnitzacions per raó de serveis, entre ells, els límits geogràfics de referència necessaris. El col·lectiu afectat va patir una significant pèrdua retributiva.

Fins a l’aplicació d’aquesta Instrucció del 2013, el límit geogràfic de referència era la comarca. Una vegada va entrar en vigor aquesta nova Instrucció, el límit geogràfic es va canviar i havia de coincidir amb l’àmbit d’actuació ordinari, de forma que si el funcionari no traspassava aquests límits geogràfics, no es generava la indemnització per raó del servei (manutenció). De forma contrària, quan se superava aquest àmbit territorial i es complien la resta de requisits (nombre d’hores diàries i franja horària) sí que es generava la dieta de manutenció respectiva.

Amb aquesta manera de procedir, les Àrees Regionals de Trànsit, les Àrees Regionals de Recursos Operatius, Unitats Regionals de Policia Administrativa, Unitats Regionals de Proximitat i Atenció al Ciutadà, la resta d’unitats centrals amb seu diferent de la del Complex Central de Sabadell, etc., van sortir-ne perjudicades, donat que en tots aquests casos, el límit geogràfic s’ampliava de la comarca que es tenia en compte aquells 5 primers anys d’aplicació del Decret del 2008, a límits geogràfics molt més amplis.

Tot plegat, des de l’Administració “es va vendre” com una mesura necessària a causa de la profunda crisi econòmica que patia el país en aquell moment.

Des de l’SME, considerem que els anys de sacrifici del col·lectiu han estat més que suficients. Massa! L’actual situació, comporta que ha arribat el moment de tornar a l’antiga referència de la comarca com a límit geogràfic, a excepció de les Àrees Bàsiques Policials i les Comissaries de Districte que haurien de mantenir l’actual límit geogràfic.

Sempre Mossos d’Esquadra