TEMARI DEL CURS – DELICTES CONTRA LA LLIBERTAT: DETENCIONS IL·LEGALS I SEGRESTOS, AMENACES I COACCIONS | DELITOS CONTRA LA LIBERTAD: DETENCIONES ILEGALES Y SECUESTROS, AMENAZAS Y COACCIONES

Introducció
Objectius
Metodologia del curs
Avaluació
Delictes contra la llibertat

1. Consideracions generals
2. Els delictes de detencions il·legals i segrestos
3. El delicte d’amenaces
4. El delicte de coaccions
5. Resum

Bibliografia i bibliografia web