TEMARI DEL CURS – DISPOSITIUS ESTÀTICS DE CONTROL I SEGURETAT (DECS) | DISPOSITIVOS ESTÁTICOS DE CONTROL Y SEGURIDAD (DECS)

Índex
Objectius
Metodologia del curs
Avaluació
Normes generals que regeixen el (DEC)
Operativitat
Ubicació
Prioritats
Parts d’un DEC
Distribució i Funció dels efectius
Mitjans
Ús de l’arma reglamentària
Tipus de DEC
legislació
Jurisprudència relacionada amb el registre de vehicles i equipatges
Funcions dels vehicles en el moment de muntar un D.E.C Tasques dels vehicles
Tipus de controls
Bibliografia.