TEMARI DEL CURS – ESTRÈS LABORAL, MOBBING I BURN OUT | ESTRÉS LABORAL, MOBBING Y BURN OUT

Objectius
Metodologia de el curs
Avaluació

1. Introducció
2. Estrès i treball
3. Fonaments bàsics sobre el Mobbing
4. El fenomen Burn out
5. Estratègies de prevenció i tractament de l’estrès
6. Nous enfocaments

Bibliografia