TEMARI DEL CURS – INTRODUCCIÓ A L’ISLAM I L’ISLAMISME PART I | INTRODUCCIÓN AL ISLAM E ISLAMISMO PARTE I

1. Objectius
2. Metodologia del curs
3. Avaluació
4. Introducció
5. Context històric
6. Les quatre onades de l’Terrorisme Internacional
7. L’ONU i les seves funcions
8. Organitzacions Terroristes segons l’ONU
9. Els actes terroristes dels últims anys a la UE
10. Finançament de l’Terrorisme
11. Bibliografia