TEMARI DEL CURS – INTRODUCCIÓ A L’ISLAM I L’ISLAMISME PART II | INTRODUCCIÓN AL ISLAM E ISLAMISMO PARTE II

1. Objectius
2. Metodologia del curs
3. Avaluació
4. La Meca
5. Els 5 pilars de l’Islam
6. Conceptes bàsics
7. Branques de l’Islam
8. Salafisme i Wahhabisme
9. Islamisme
10. Cronologia de l’Islam
11. Bibliografia