TEMARI DEL CURS – INTRODUCCIÓ ALS DELICTES INFORMÀTICS, ACTUACIONS, … | INTRODUCCIÓN A LOS DELITOS INFORMÁTICOS, ACTUACIONES, …

1. Objectius
2. Metodologia del curs
3. Avaluació
4. Introducció
5. Conceptes bàsics
6. Els delictes informàtics en l’àmbit penal
7. Els delictes informàtics més comuns
8. Primeres actuacions en delictes informàtics
9. Glossari
10. Bibliografia
11. Bibliografia web