TEMARI DEL CURS – LESIONS PER AGENTS FÍSICS, QUÍMICS, ARMA BLANCA I DE FOC | LESIONES POR AGENTES FÍSICOS, QUÍMICOS, ARMA BLANCA Y DE FUEGO

Metodologia del curs
Avaluació

1. Lesions per agents físics, químics, arma blanca i de foc
2. Cremades
3. Cremades per agents químics: àcids i alcalins
4. Escenari de crim per ferides amb armes blanques
5. Problemes medicolegals de les ferides per arma blanca
6. Nombre d’armes quan el ferit presenta diverses ferides